Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
 
 
 
Про інститут
Навчально-методична робота
Науково-методична робота
Наукова робота
Обдаровані діти
Міжнародна діяльність
ЗНО та моніторинг якості освіти
Інформаційно-бібліотечний ресурс
Методичні рекомендації
Художньо-естетичний напрям
Спеціальна педагогіка
Технологічний напрям
Суспільно-гуманітарний напрям
Природничий та хіміко-біологічний напрями
Фізико-математичний напрям
Спортивний напрям
Початкова освіта
Дошкільна освіта
Позашкільна освіта
Психологічна служба
Школознавство
Виховна робота
Безпека життєдіяльності
Нормативно-правова база
Видавнича справа
Державні закупівлі
Публічна інформація
Сторінка для батьків
Національно-патріотичне виховання молоді
Корисні посилання
Карта порталу

Що, на Вашу думку, здебільшого впливає на професійний розвиток педагога?

 Система підвищення кваліфікації
 Активна професійна діяльність
 Самоосвіта
 Система методичної роботи на місцях
 Внутрішня мотивація
 Соціально-економічні чинники
 Комплекс інших факторів

 
З інформацією якого змісту бажали б ознайомлюватися на порталі?

 Нормативно-правові документи
 Інформаційні повідомлення
 Методичні доробки
 Навчальний матеріал, зразки завдань
 Корисні Інтернет-посилання

 
 
ПОШУК

 
Методичні рекомендації щодо викладання курсу “Київщинознавство” у 2013-2014 навчальному році
 
 

Викладання курсу “Київщинознавство”
у 2013-2014 навчальному році

Володимир Гудима
завідувач навчально-методичного
кабінету регіонального краєзнавства КОІПОПК

Київщинознавство – курс за вибором, структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення курсу у 2013/2014 навчальному році буде здійснюватися за навчальною програмою “Київщинознавство. 1-11 класи”, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12 – 1717 від 30.04.2009 року.).  У кожному класі на вивчення курсу “Київщинознавство” відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Структурних змін у програмі не передбачено.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 р. №  1/9-349 облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі за рішенням навчального закладу.

Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.
 Київщинознавство включає  такі компоненти змісту:
1. Київська область – адміністративно-територіальна одиниця; історія її формування.
2. Природно-географічні особливості Київщини, їх вплив на розселення та господарську діяльність.
3. Розгортання історичних подій на даній території.
4. Населення краю та його господарська діяльність.
5. Культурно-побутова сфера населення Київщини в контексті загальнонаціональної культури.
6. Проблеми та перспективи розвитку Київщини.

У процесі навчання необхідно показати зв'язок між історією свого краю та історією України, природними особливостями території Київщини  і географічною оболонкою, між господарством і культурною спадщиною нашого краю та загальноукраїнською економікою і культурою.

Особливості викладання курсу «Київщинознавство»:    

У 1-му класі необхідно впроваджувати ігрові форми навчальної діяльності з використанням наочності, враховуючи ознайомлюючий характер курсу для даної вікової категорії дітей. Провідними є  теми  «Моя родина»,   «Твій населений пункт», «Люби і знай свій рідний край»,  «Твоє духовне коріння». Вчитель, використовуючи результати проведених екскурсїй, повинен охарактеризувати разом з учнями природні, історичні, економічні особливості свого населеного пункту.

У 2 класі  учні вивчають свій рід і осмислюють себе частинкою населення свого міста чи села, Київщини, України. Такий підхід дає можливість підтримувати  розвиток перших паростків патріотизму і національної самосвідомості у дітей. Провідними є теми «Твоє духовне коріння», «Моя  родина», «Твій населений пункт».

У 3 класі основною є тема "Твоє духовне коріння". Вона має народознавче спрямування під час вивчення якої учні знайомляться з народними звичаями, обрядами,  святами. При вивченні даної теми рекомендуємо використовувати літературу з народознавства  для початкової школи.

У 4 класі провідними повинні стати теми «Мій рідний край», «Мій населений пункт», «Моя родина», під час вивчення яких учні  знайомляться з особливостями природи, населення, його господарської діяльності в Київській області та в своєму населеному пункті. Курс «Київщинознавство» у 4 класі  має пропедевтичний характер, оскільки є основою для засвоєння матеріалу курсів "Природознавство" та «Географія» у середніх та старших класах.
Значна  увага у 1-4 класах має приділятись проведенню екскурсій, уроків-мандрівок, пізнавально-дослідницьких занять на відкритій місцевості з метою більш глибокого вивчення рідного краю.

У 5 класі курс "Київщинознавство" має природничо-географічне спрямування. Особливу увагу необхідно приділити вивченню природних, економічних, культурно-історичних особливостей своєї місцевості. Під час вивчення теми “Пам’ятні місця Київщини” потрібно звернути увагу на  відомі храмові споруди області, об’єкти літературного, історичного та географічного краєзнавства на території Київської області.

Теми «Розвиток історичних подій на території Київщини», “Література рідного краю», “Мистецтво Київщини”, «Мова та топоніміка рідного краю» є провідними у 6 класі.  Під час вивчення цих тем треба звернути увагу учнів на історичні події, які відбувались  у ХІІІ – ХХ століттях на території Київщини,  на місця, пов’язані з життям і творчістю Т.Г.Шевченка, письменників Київщини, відомих художників, музикантів, акторів театру і кіно Київщини, мистецькі твори про рідний край, на особливості мовних діалектів своєї місцевості, походження назв найбільших географічних об’єктів Київщини, мікротопоніми свого населеного пункту.

Вивченню історії освіти і науки рідного краю від найдавніших часів до сьогодення, системи охорони здоров’я, розвитку засобів масової інформації на території Київщини – періодичних видань, радіо, телебачення, поштового зв’язку, книгодрукування треба приділити у  7 класі. Треба також визначити головні екологічні проблеми краю, причини екологічної кризи, пов’язаної з аварією на Чорнобильській АЕС та шляхи їх подолання.

У 8 класі курс «Київщинознавство» має народознавчий характер. Головну  увагу треба приділити вивченню основних етапів розвитку традиційного господарства, давати характеристику основним видам промислів і ремесел Київщини, звичаям та обрядам населення нашого краю,  характеризувати історико-етнографічні особливості свого населеного пункту та основні види господарської діяльності рідного краю.

Культурно-етнографічні та мовні особливості населення Київщини, походження основних топонімічних назв географічних об’єктів нашої області будуть вивчатись у 9 класі. Учні повинні ознайомитись з основними етапами формування української нації та їх відображенням в історії Київщини, етнічним складом населення Київської області, свого району, міста, регіональними особливостями одягу та житла Київщини, правилами народної моралі, рисами сімейного побуту та родинного виховання на Київщині.

Особливості природи Київщини будуть вивчатись у 10 класі.  Учні  поглиблять свої знання про особливості рельєфу, кліматичні умови рідного краю, гідрологічні об’єкти, види ґрунтів, рослинний і тваринний світ, екологічні проблеми області, природно-заповідні території різних рівнів, що розташовані в нашому регіоні. Крім того школярі ознайомляться з демографічною ситуацією, зайнятістю населення, ринком праці області.

У 11 класі учні будуть знайомитись з господарським і соціальним комплексом України, спеціалізацією промисловості і сільського господарства, освітньою системою Київської області, історією свого навчального закладу, іменами видатних педагогів рідного краю, найбільш відомими науково-дослідними установами, культурними надбаннями рідного краю. Особливу увагу треба приділити профорієнтаційній роботі з учнями.

На викладання київщинознавства за рахунок варіативної складової навчального плану відводиться:
- У 1-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів області 35 годин (1 год. на тиждень).
 - У 10-11 класах загальноосвітнього напряму курс викладається у повному обсязі (35 год. на навчальний рік)
-  У 10-11 класах профільного напряму не менше 17 годин (0,5 год. на тиждень) на навчальний рік.

Викладати курс "Київщинознавство" у 10 - 11 класах повинні вчителі, які пройшли курсове підвищення кваліфікації на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Поточне, семестрове і річне оцінювання навчальних досягнень учнів з київщинознавства може здійснюватися за пропонованими критеріями та 12-бальною системою, а основною одиницею оцінювання – навчальна тема. Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці семестру та навчального року у формі заліку.

Початковий рівень навчальних досягнень учнів характеризується фрагментарним володінням учнем навчальним матеріалом. Учень може розпізнавати окремі краєзнавчі об’єкти, з допомогою вчителя намагається давати їм визначення.
Критерії оцінювання:
1 бал – учень розрізняє окремі компоненти природи, населені пункти, історичні події; за допомогою вчителя відтворює їх та виконує фрагменти практичних завдань.
2 бали –  учень  відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих краєзнавчих об’єктів, має поверхові уявлення про них; практичні завдання виконує лише за допомогою вчителя.
3 бали – учень відтворює менше половини навчального матеріалу, дає нечіткі характеристики краєзнавчих об’єктів, має обмежений термінологічний та словниковий запас; з допомогою вчителя виконує практичні завдання без висновків та узагальнень.

Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень розуміє основний матеріал, з допомогою вчителя визначає поняття, частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві, використовує додатковий краєзнавчий матеріал, правильно використовує джерела знань.
Критерії оцінювання:
4 бали – учень дає нечітке визначення основних понять і термінів, частково відтворює текст навчального матеріалу, називає краєзнавчі поняття, повторює за зразком практичну роботу, під час відповіді намагається користуватись допоміжною літературою.
5 балів – учень відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує природні об’єкти та суспільні явища за типовим планом; намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами, частково володіє краєзнавчою номенклатурою.
6 балів – учень самостійно дає більшість визначень, відтворює значну частину вивченого матеріалу; з допомогою вчителя виявляє причинно-наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними прикладами; може користуватися з допомогою вчителя джерелами краєзнавчої інформації.

Достатній рівень навчальних досягнень характеризується достатнім володінням програмового навчального матеріалу, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен застосовувати здобуті знання на практиці. Правильно відбирає джерела необхідних знань з краєзнавчої тематики. Здатний узагальнювати спостереження за природними та суспільними явищами, що відбуваються на території Київщини.
Критерії оцінювання:
7 балів – учень має достатні  знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісне уявлення про природі та суспільні явища в Київській області, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє краєзнавчою номенклатурою.
8 балів – учень засвоїв основні історичні, природні, господарські, суспільні, етнографічні поняття і категорії про Київську область; застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу при характеристиці природних та суспільних явищ, показує їх зміну в часі; вміє наводити приклади взаємозв’язків явищ та процесів, які відбуваються на загальнодержавному та регіональному рівнях; знає обов’язкову краєзнавчу номенклатуру.
9 балів – учень на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом з київщинознавства, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію суспільного життя Київщини; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі, господарстві, між історичними явищами; супроводжує показ краєзнавчих об’єктів їх словесним описом.

Високий рівень навчальних досягнень передбачає правильну відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і взаємозв’язків, що існують в природному середовищі та суспільстві. Учень грамотно і творчо використовує краєзнавчі матеріали та інші джерела знань, уміє робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; правильно проводить спостереження, оформляє та аналізує їх результати.
Критерії оцінювання:
10 балів –  учень володіє набутими знаннями та використовує їх для вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних, природничих, суспільних процесів на території Київщини; робить аргументовані висновки; рецензує відповіді інших учнів; дає розгорнуту відповідь по темі; вільно застосовує більшість краєзнавчих понять та може їх класифікувати; добре володіє краєзнавчим матеріалом.
11 балів – учень володіє глибокими й міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; може аналізувати краєзнавчу інформацію, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами краєзнавчої інформації, та на високому рівні її аналізувати  та використовувати.
12 балів – учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал; має глибокі й міцні знання; здатний презентувати власне бачення краєзнавчих явищ та процесів; самостійно аналізувати природні та суспільні явища, здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє краєзнавчою інформацією та творчо її використовує.

У процесі вивчення київщинознавства важливе значення має пошуково-дослідницька діяльність учнів.  У 2013 - 2014 навчальному році, буде продовжений огляд-конкурс робіт учнівської молоді "Топоніміка й історія освіти рідного краю",  головною метою якого є  активізація пошуково-дослідницької краєзнавчої  роботи в регіонах області. Завдання цього конкурсу повинні реалізуватися під час вивчення більшості тем курсу «Київщинознавство».  Умови проведення огляду-конкурсу надруковано в Інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 5 за 2008 рік.

У процесі  викладання  київщинознавства можна використовувати навчальні посібники і підручники для 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів, географічний атлас “Київщина: Моя мала Батьківщина,  навчальні посібники, які випущені в регіонах   Київської області.

Навчально-методичним кабінетом регіонального краєзнавства КОІПОПК підготовлений до використання в загальноосвітніх навчальних закладах  електронний навчально-методичний комплекс «Київщинознавство» та електронний посібник «Київщинознавство» 2 клас». 

Рекомендована література

Посібники‚ підручники, електронні навчально-методичні комплекси, атласи
1. Київщина: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Від. ред. Т.В.Погурельська. - К.: ТОВ "Видавництво "Мапа", 2001. - 24с.
2. ЕНМК «Київщинознавство» / В.М. Гудима. - Біла Церква: КОІПОПК, 2012.-  (100Мб).
3. Електронний посібник «Київщинознавство» 2 клас. - Біла Церква: КОІПОПК, 2013.-  (136Мб).
4. Ткаченко Л.П., Гудима В.М. Київщинознавство. 3 клас. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. –  132 с.
5. В.М.Гудима, Л.П.Ткаченко Київщинознавство. 4 клас: Навчально-  методичний    посібник. - Біла Церква: КОІПОПК, 2006. - 138 с.
6. Навчально-методичні матеріали до викладання курсу Київщинознавство у 6  класі: Посібник/ Автори - упоряд.: А.І.Довгань, В.В.Совенко. - Вишневе: КПВД “Педагогіка”, 2002. –69 с.
7. Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М.  Київщинознавство. Підручник для 7  класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК. 2004. – 118 с.
8.  Київщинознавство 8 клас: Навчально-методичний   посібник/ автори-упорядники В.М.Гудима, А.І.Довгань, В.В. Совенко – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 240 с.
9.Цимбалюк В.І., Гудима В.М. Київщинознавство: Підручник для 9 класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 144 с.
10.Київщинознавство.10 клас: Навчально-методичний посібник / Автори-упоряд.:  А.І.Довгань, В.В.Совенко, В.М.Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003.-159 с.
11.Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М. Київщинознавство 11клас:Навчально- методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 230 с.
12.Київщинознавство: Посіб. для вчителя / За ред. І.Л.Лікарчука.- К.: [Вид. Ешке   О.М.], 2001. - Вип. 1.- 295.

Природа. Населення. Господарство
1. Географічна енциклопедія України. В 3 - х т. – К. : УРЕ ім. М.П. Бажана, 1989-1993.
2. Корнєєв В.П.  Вивчення географії своєї області. К. , 1991. – 64 с.
3. Надтока О.Ф. Географія рідного краю. Київщина. - Біла Церква: Мустанг, 1997. – 148 с.
4. Петренко Г.І. Рідний край. – Бориспіль, 1993. – 48 с.
5. Хрестоматія з географії України. - К.: Генеза, 1994. – 448 с.
6. Яценко В.С. Географія рідного краю. Київщина: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. шк. Київ. обл. / За ред. Л.Б.Паламарчук. – К. : Магістр-S, 1997. – 120 с.

Охорона навколишнього середовища
1.Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К.: Заповіт, 1996.- 30 с.
2.Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу. – К.: Либідь,  1992.- 52 с.
3.Природа і ми: Збірник /Упоряд.  А.І. Філатов. - К.: Реклама, 1990.- 207 с.
4.Рідкісні види рослин і тварин Київщини та Богуславщини занесені до Червоної Книги України. – Богуслав, 1998. – 12 с.

Історичний розвиток Київщини
1. Перерва В.С. Графи Браницькі – підприємці та меценати. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.,2010. – 270 с.:іл.
2. Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ– початку ХХ століття. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.,2008. – 672 с.:іл.
3. Заклади освіти Київщини. Минуле та сучасне. – К.: (Вид.О.М.Ешке), 2002. – 528 с.
4. Історія поселень Броварського краю. 3 т. Бровари: Водограй, 2003. – 640 с.
5. Шафаренко А.М. "Германівка - мій вічний диво грай", Обухів, 2008. – 640 с.
6. Смовж П.Я. "Крізь роки і відстані". Нариси історії Іванівського району, 2001. –480 с.
7. Салій О. "Зустрічі на землі Кагарлицькій", 2006. – 552 с.
8. Чорні жнива на Фастівщині, Науково-інформаційний бюлетень,  2008. – 302 с.
9. Село Зазім’я на Київщині. Історико-краєзнавчий нарис, 2000. – 224 с.
10. 10.Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів – 1939,1999,2009.Інформаційне видання, 2009. – 336 с.
11. Салій О. Богуслав. Історія і сучасність. Нариси, 2010. – 319 с.
12. Серія "Історична спадщина Обухівщини". Нариси історії Обухівського району. – 2008, 2009, 240 с.
13. Ащенко Н.В. Люба земле моя, Макарівщино (з історії рідного краю). –Макарів, 1995. – 42 с.
14.  Бейліс В.Л. Апостоли віри. Серія "Васильків і васильківці". – К.: Хрещатик, 1997. - 80 с.
15. Бейліс В.Л.Минуле Васильківщини очима сучасників.- Васильків, 1994 – 63 с.
16.  Бейліс В.Л. На землі Васильківській. - К.: Молодь, 1992. - 96 с.
17. Дубинець І.  Горить Медвин: Історико – мемуарний нарис. – Богуслав:  МПП Квадрат, 1992. –  40 с.
18. Етнографія і фольклор рідного краю: Конспект лекцій. – К., 1996. – 80 с.
19. Згурівщина (історичні екскурси). – К., 1996. – 127 с.
20. Зиль А.С. Бориспільщина в роки війни. – К.: Харпер, 1996. – 144 с.
21. Зиль А.С. Історія Бориспільщини (древній період-1900р.) – Бориспіль, 1992. – 269 с.
22. Кравченко С., Кравченко М. Київське Полісся в 20 –30 – ті роки 20 ст. – Обуховицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 1999. – 27 с.
23. Махінчук М.Г. Обереги нашої пам’яті: Книга для читання з історії Рідного краю /Передмова І.Ф.Драча. – Одеса: РВА ”Аспект”, 1998. – 224 с.
24.  Нестеров Р.Г. Літопис рідного краю. Миронівський район у Великій Вітчизняній війні.- Миронівка, 1993. – 113 с.
25. Салій О.О. Жар–птиця Кагарлицького парку: Художньо–історичні оповіді. – К.: Будівельник, 1993. – 104 с.
26.  Цимбалюк В.І. ін. Сквира. Сторінки історії.- К.: Наукова думка, 1990.- 352 с.
27. Цимбалюк В.І., Пасічник Ю.І. Колиска українського народу.- К.: Магістр-S, 2000. – 232 с.
28. Біла Церква. Шлях крізь віки./ За заг. ред. П.І.Юхименко. - Біла Церква: "Буква". - 1994.- 380с.
29. Історія міст і сіл Української РСР: Київська область / Ф.М. Рудич (голова ред. колегії) та ін. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1971. – 792 с.
30. Київщина. Із минулого в майбутнє / Упорядник Г.А. Теремко. – К. "Академія", 2002. – 200 с.
31. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995. – 320с.
32. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. -  К.: Наукова думка, 1993. – 148с.

Освіта. Наука. Культура
1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 1993. – 588 с.
2. Історія Української культури /За заг. ред. І. Крип’якевича.  – К., 1994. –      518 с.
3. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995. – 320 с.
4.  Сквирський ліцей: традиції і сучасність /Упор. і заг. ред. В.І.Цимбалюк. - Сквира, 1999. – 216 с.   
5. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.
6. Храплива–Щур Л. Українські народні звичаї в теперішньому побуті. – Фастів: Поліфаст, 1993. – 155 с.

Мова та література
1. Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина. – Миронівка: “Миронівський край”, 1998. – 98 с.
2. Література Баришівщини. - Баришівка, 1999. - 95 с.
3. Література рідного краю: навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 1997. – 44 с.
4. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова Думка, 1993. – 148 с.
5. Раковський К.В. Література Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький: ВО Пальміра, 1995. – 134 с.
6. Література рідного краю: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 1997. – 44 с.

Туристсько – краєзначі дослідження Київщини
1. Костриця М. Ю. Туристсько – краєзнавча робота в школі : посібник для вчителів. – К.: Рад. шк. , 1985. – 128 с.
2. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: навч. посібник. – К. : Вища шк., 1994. – 191 с.
3. Методика польових фізико – географічних досліджень: Посібник. – К., 1999. – 68 с.
4. Проведення спостережень за рослинами, занесеними до Червоної книги України //Інформаційний збірник МО України. – 1990.  -  № 17.
5. Шляхи організації фольклорно–пошукової роботи учнів: Метод. реком. – К., 1999. – 47 с.       
6. Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник –К.: Знання, 1998.– 43.

 

 

 

Віртуальний освітній ресурс інституту





АНОНСИ
 

Докладніше >>>
Всі анонси
 
Планування  
Курси  
Дистанційна форма навчання  
Конференції, семінари  
Предметні кабінети, центри  
Професійні конкурси  
Олімпіади  
 
 
 
 
 




 
 
 
Створення сайту- FOBS © Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
META-Ukraine Rambler's Top100