КОІПОПК

Кві 04 2018

Print this Запис

03 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради академії

03 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради академії, на якому розглянуто низку питань щодо ефективної реалізації місії регіонального закладу післядипломної педагогічної освіти.

Так, Вченою радою розглянуто й затверджено Положення про сертифікаційний навчально-методичний захід з підвищення кваліфікації КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», метою якого є регламентація порядку підготовки, проведення, обліку таких заходів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Сертифікаційний навчально-методичний захід з підвищення кваліфікації є складником безперервної професійної освіти педагогічного працівника, що передбачає його участь у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, навчання за сертифікаційними програмами з метою набуття нових компетентностей у певній професійній діяльності або галузі знань. За результатами участі у сертифікаційних навчально-методичних заходах педагогічні працівники отримують сертифікат, який може враховуватися педагогічною радою закладу освіти у накопичувальній системі підвищення кваліфікації для прийняття рішень атестаційною комісією.

Вчена рада розглянула питання перспективи електронного наукового фахового видання «Народна освіта», видавцем якого є академія, у контексті реалізації Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32.

Розглянуто питання заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: доцентом кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти обрано кандидата психологічних наук А.М. Шевченко.