КОІПОПК

Кві 07 2017

Print this Запис

07 квітня 2017 року відбувся майстер-клас учителя-методиста Пітерської О.В. з проблеми педагогічного проектування сучасного уроку зарубіжної літератури

07 квітня 2017 року на базі  Комунального вищого навчальноого закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» відбувся майстер-клас учителя-методиста Пітерської О.В. «Активізація пізнавальної діяльності учнів, формування їхніх ключових компетентностей у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі» (заняття № 3 «Проблеми педагогічного проектування сучасного уроку зарубіжної літератури») для вчителів зарубіжної літератури Київської області.

У заході взяли участь:

Химера Наталія Володимирівна, методист вищої категорії відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», координатор майстер-класу

Лотоцька Олена Валеріївна, завідувач бібліотеки, учитель трудового навчання та економіки БЗШ І-ІІІ ст. №18.

Гуляй Валентина Василівна, бібліотекар БЗШ І-ІІІ ст. №18.

Під час  проведення майстер-класу було розглянуто такі питання:

 • проблеми педагогічного проектування сучасного уроку зарубіжної літератури;
 • процесуальний аспект підготовки уроку;
 • бібліотекар-педагог: стратегія переходу в нову якість співпраці;
 • книга майбутнього. Зарубіжний досвід з використання «книг-уроків»;
 • моделювання уроку зарубіжної літератури з позиції компетентнісного підходу;
 • інтерпретація ситуативних сценаріїв, фрагментів уроків за означеною проблемою.

Учасниками майстер-класу Дячун Т.А., Жернової В.Л., Ходос Л.В., Курсеїтовою Г.С. були презентовані ексклюзивні педагогічні ідеї щодо моделювання сучасного уроку зарубіжної літератури в контексті компетентнісного підходу. Члени творчої групи запропонували методичні матеріали до колективної збірки «Зарубіжна література. Рік японської культури в Україні» (авторські конспекти уроків, позакласних заходів з мультимедійними додатками за творчістю японських поетів та письменників).

 Рекомендації майстер-класу

Із метою успішної реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, підготовки вчителів до роботи в інноваційному режимі, пошуку шляхів реалізації сучасної освітньої політики у практичній діяльності педагогів, розвитку вміння у вчителів-словесників активізувати пізнавальну діяльність учнів та формувати ключові компетентності у підлітків на уроках зарубіжної літератури

р е к о м е н д у є м о:

 1. Узагальнити роботу майстер-класу у формі методичних бюлетенів та відеопрезентацій.
 2. Дослідити моделі зарубіжного освітнього процесу з провідною роллю бібліотеки з метою використання позитивного досвіду.
 3. Удосконалювати форми і методи взаємної співпраці бібліотекара – вчителя – учня.
 4. Використовувати спільноту шкільної бібліотеки для обміну педагогічним досвідом.

Пітерська О.В.,
учасники майстер-класу

 1. Забезпечити наповнення Віртуального навчального кабінету «Зарубіжна література» на офіційному сайті КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; вдосконалювати професійну компетентність вчителя зарубіжної літератури, відкритого до динамічного збагачення, здатного ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу.

Хімера Н. В.,
учасники майстер-класу

 1. Упорядкувати та структурувати збірку авторських робіт учасників майстер-класу.

Пітерська О. В.

При змістовому наповненні організованих методичних заходів варто акцентувати увагу на наступних твердженнях:

– Ключові (базові) компетенції використовуються у повсякденному житті, вони багатофункціональні, надпредметні і  мають високий ступінь універсальності. Це визначені суспільством, самою особистістю здібності, вміння, які допомагають людині в будь-якій ситуації досягти позитивних результатів як в особистій, так і в професійній сферах життя.

– Предмет «Зарубіжна література» займає особливе місце, він дає учням знання про світобудову, ставить акцент на смислових та світоглядних аспектах, допомагає знайти ціннісні орієнтації. Тож, зарубіжна література як шкільна дисципліна може стати дієвим засобом різнобічного розвитку особистості учнів, формування в них ключових компетенцій. Крім того, словесник навчає «учня читати, працювати з додатковою літературою, мислити, говорити, аргументувати, висловлювати думки з приводу побаченого та почутого.

– Нова програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів спрямовує роботу вчителя на розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також на формування предметної літературної компетентності, складниками якої є комунікативна, емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна та інші компетенції особистості.

– Сучасний учитель зарубіжної літератури має можливість спрямувати процес навчання та виховання на розвиток ключових компетентностей шляхом використання інноваційних технологій; виховувати вдумливого, грамотного читача з прагненням до ефективного пошуку доцільної інформації, свідомого добору джерел, здатного вчитись впродовж усього життя; гнучко та оперативно адаптуватися до нових вимог, адекватно реагувати на виклики сучасності.