КОІПОПК

Лют 10 2017

Print this Запис

09 лютого 2017 року відбувся майстер-клас учителя-методиста Пітерської О.В.

09 лютого 2017 року на базі  Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради відбувся майстер-клас учителя-методиста Пітерської О.В. «Формування загальнокультурної та соціально-трудової компетентностей на уроках зарубіжної літератури» для вчителів зарубіжної літератури Київської області.

У заході взяли участь:

Химера Наталія Володимирівна, методист вищої категорії відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Олексієнко Наталія Володимирівна, практичний психолог Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №18

 

Під час  проведення майстер-класу було розглянуто такі питання:

 • огляд та аналіз наукових досліджень, рекомендацій за темою: «Модернізація освіти. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу»;
 • роль предмету «Зарубіжна література» у процесі самореалізації молоді;
 • рівень готовності сучасного вчителя до впровадження інновацій в умовах реформування освіти.

Учасниками Борсук О. В., Степовою Т. М., Пашолок Л. В., Погребешною І. В., Синєгуб Р. П., Дячун Т. А., Будовою Н. В. були представлені буктрейлери за нововведеними до програми з зарубіжної літератури сучасними творами (К. Нестлінґер «Маргаритко, моя квітко», Е. Е. Шмітт «Оскар і Рожева пані», А. Гавальда «35 кіло надії», М. С. Аромштам «Коли відпочивають янголи»). Після перегляду учасниками майстер-класу були визначені основні вимоги до створення шкільного літературного буктрейлера:

 • знання матеріалу
 • визначення мети, класифікації
 • коректне (толерантне) подання інформації
 • відповідні санітарним нормам кольорові акценти та шрифт
 • відповідний віковим особливостям учнів обсяг та зміст інформації
 • тривалість буктрейлеру не перебільшує 5 хвилин
 • грамотне мовленнєве оформлення
 • відповідність закону про авторські права.

 Рекомендації майстер-класу

Із метою успішної реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, підготовки вчителів до роботи в інноваційному режимі, пошуку шляхів реалізації сучасної освітньої політики у практичній діяльності педагогів, розвитку вміння у вчителів-словесників активізувати пізнавальну діяльність учнів та формувати ключові компетентності у підлітків на уроках зарубіжної літератури

р е к о м е н д у є м о:

1. Провести науково-практичний семінар «Сучасний рівень педагогічного мислення».

 

Пітерська О.В.

 

2. Проаналізувати етапи (модулі) конструювання вчителем уроку з позиції компетентнісного підходу; підготувати ситуативні сценарії, фрагменти уроків (відео) за означеною проблемою.

 

Учасники майстер-класу

 

3. Результати роботи майстер-класу узагальнити у формі методичних бюлетенів та відеопрезентацій.

 

Учасники майстер-класу

 

4. При змістовому наповненні організованих методичних заходів варто акцентувати увагу на наступних твердженнях:  
І. Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набуватимуть послідовно, поступово підчас вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати та розуміти прочитане
 • уміння висловлювати думку усно і письмово
 • критичне мислення
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію
 • ініціативність
 • творчість
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект
 • здатність до співпраці в команді.

ІІ. Готовність педагога до інноваційної діяльності – це складне інтегративне новоутворення особистості, суть якого складають взаємодія мотиваційного, змістовно-операційного та рефлексивного компонентів. Функції цих компонентів забезпечують:

 • творчу спрямованість педагога
 • інноваційну обізнаність вчителя
 • технологічну озброєність педагога
 • оперативну корекцію власної діяльності.
5. Забезпечити наповнення Віртуального навчального кабінету «Зарубіжна література» на офіційному сайті КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Химера Н.В.