КОІПОПК

Гру 07 2017

Print this Запис

1 грудня 2017 року завершили роботу практико-зорієнтовані, інноваційні курси для вчителів мистецьких дисциплін

1 грудня 2017 року завершили роботу практико-зорієнтовані інноваційні  курси підвищення фахової кваліфікації для вчителів музичного мистецтва, а також  учителів, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» та художню культуру з проблеми «Упровадження проектних технологій у процесі вивчення мистецьких дисциплін у закладах освіти» (розробники: Ковальова С.В., Кондратова Л.Г. )

Мета курсів – оволодіння вчителями мистецьких дисциплін проектними технологіями, підвищення  рівня їхньої інформаційно-цифрової компетентності, розвиток готовності до використання  сучасних мобільних технологій, нового набутого досвіду в мистецько-педагогічній діяльності на уроках та в позаурочний час.

Зміст курсового навчання слухачів охоплював теорію і практику створення  мистецького проекту, зокрема: вивчення типології  та особливостей мистецьких проектів,   методики організації  мистецьких проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мобільних технологій, специфіка формування ключових, предметних компетентностей  учнів у  змісті загальної мистецької освіти  у контексті вимог і завдань Нової української школи тощо.

У процесі роботи на курсах підвищення кваліфікації було використано матеріально-технічне, інформаційне забезпечення,  яке сприяло створенню оптимальних, ефективних,  комфортних емоційно-психологічних умов для навчання фахівців, а саме:

 • сучасну комп’ютерну техніку;
 • доступ до глобальної мережі Інтернет;
 • мультимедійний проектор, демонстраційний екран;
 • сучасне програмне забезпечення: ОС Microsoft Windows, Internet Explorer , повний комплект Microsoft Office (Microsoft Office Pour Point, Microsoft Office Publisher);
 • програми для створення роликів і кліпів: Windows Movie Maker, Jet Audio, Adobe Audition, Windows Movie Maker, Photodex ProShow Producer0, Foto-show PRO 8.0;
 • музичні програми для запису нотного тексту та аранжування: Sibelius0.0. , Cubace-5, Pro Tools-7;
 • онлайн-редактори відео, онлан-редактори звуку;
 • програми для редагування, конвертації відеофільмів.

Організація навчання вчителів на курсах передбачала використання таких форм роботи:

 • індивідуальна робота за комп’ютером;
 • виконання практичних завдань, творчих робіт;
 • робота в парах і малих групах;
 • мозковий штурм, фасилітована дискусія, круглий стіл, обговорення створених продуктів діяльності;
 • рухавки, інтерактивні та ігрові методи навчання;
 • демонстрація, презентація, оцінювання, захист творчих проектів тощо.

Результати практично-творчої діяльності на курсах підвищення фахової кваліфікації виявились у:

створенні:

 • творчого мистецького проекту у вигляді ролику на основі сучасних аудіо-візуальних програм (фото-шоу PRO).
 • інформаційного проекту у вигляді буклету в програмі Publisher.
 • змістового наповнення персонального Google сайту вчителя мистецьких дисциплін.

виконанні практичних робіт:

 • з використанням онлайн-програм і онлайн-конверторів для роботи з аудіо та відеофайлами.
 • з використанням онлайн-програм і редакторів для запису нотного тексту та аранжування аудіо-файлів.
 • з програмами та редакторами зі створення візуальних засобів навчання (створення листівки та скриншотів, запису голосової презентації).
 • ознайомленням із мобільними додатками Google,можливостями їх застосування в практичній роботі вчителя Нової української школи.
 • Практична робота з мобільними додатками для здійснення заміток та здійснення онлайн-мандрівок музеями світу.

Підбиття підсумків та результатів навчання відбулося у процесі проведеної конференції, майстер-класу вчителів, які презентували свої творчі доробки, нетрадиційного уроку-концерту, музичної діяльності.

Навчання залишило незабутні емоційні враження від самого процесу спілкування, взаємодії, обміну інноваційно-педагогічним досвідом слухачів курсів.

Музично-педагогічні працівники Київщини висловили щиру вдячність  Пасці О. П, ( вчитель музичного мистецтва Білоцерківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 – ДНЗ Білоцерківської міської ради»), яка провела для слухачів курсів  оригінальний інтегрований музичного мистецтва на  тему: Музика мого народу, 4 клас), а також  усім науково-педагогічним працівникам академії,  які працювали на курсах підвищення кваліфікації та забезпечили цілісний системний зміст навчання  на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого  підходів,  високому професійному рівні, організували  таке інноваційне середовище навчання, яке повністю відповідало їхнім інтересам і запитам, сприяло  розвитку інформаційно-цифрової компетентності, вдосконаленню практичних умінь і навичок застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, й зокрема, – створенні мистецько-педагогічних проектів, активізації мистецько-педагогічної творчості.

 

Вчителі висловили такі міркування щодо змісту та організації їхнього навчання на курсах:

«Це був захоплюючий процес навчання, як за змістом, так і за формою».

«…Ми отримали новий  практичний досвід, нові мистецько-педагогічні враження».

«…Використання інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням специфіки викладання мистецьких дисциплін та мистецько-педагогічної діяльності у закладах освіти є дуже важливим для розвитку професійних компетентностей самих учителів як агентів змін, готових до реалізації завдань і змісту Нової української школи, спрямованої на формування учня як особистості, патріота, інноватора. Мистецькі дисципліни мають зайняти достойне місце у цьому процесі, адже «мистецтво вчить мистецтву жити на землі».