КОІПОПК

Січ 13 2017

Print this Запис

10-12 січня 2017 року проведено семінар-тренінг «Організація та зміст роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку»

10-12 січня 2017 року відділом спеціальної педагогіки Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» проведено семінар-тренінг «Організація та зміст роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку» для педагогічних працівників м. Бровари, які працюють з дітьми за індивідуальною формою навчання та в умовах інклюзивного навчання.

Учасниками семінару-практикуму були 51 особа, а саме: вчителі, асистенти учителів, практичні психологи навчальних закладів м. Бровари.

Метою проведення семінару-практикуму було визначити ефективні шляхи формування інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх закладах м. Бровари, представити та популяризувати досвід впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області.

У роботі семінару взяли участь:

Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач відділу практичної психології та соціальної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Дерій Олена Василівна, методист відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

У ході роботи семінару-практикуму обговорювалися такі питання:

 • інклюзивна освіта: сутність, особливості, впровадження;
 • нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання в Україні;
 • індекс інклюзії та планування діяльності навчального закладу щодо впровадження інклюзивного навчання;
 • психологічні особливості дітей різного віку з порушеннями психофізичного розвитку;
 • організація роботи з батьками дітей, які мають особливі освітні потреби;
 • психологічний супровід навчання та виховання дітей з порушеннями розвитку;
 • асистент вчителя: посадові обов’язки, напрямки діяльності;
 • спільне викладання в інклюзивному класі;
 • система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають сенсорні розлади;
 • співробітництво фахівців в організації інклюзивного навчання;
 • організація навчання дітей які мають епілептичні напади.

Семінар-практикум завершився проведенням «круглого столу» з питань впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти м. Бровари.

У ході роботи з метою ефективного впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та належних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми даної категорії учасники семінару-тренінгу виробили рекомендації:

 1. Проводити комплексне обстеження учнів початкових класів з метою своєчасного виявлення дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

Практичні психологи навчальних закладів
Квітень-травень 2017 року

 1. Забезпечити психолого-педагогічний супровід загальноосвітніх навчальних закладів із впровадження інклюзивного навчання.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів, практичні психологи навчальних закладів
Протягом навчального року

 1. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу з питань впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Вчителі початкових класів, вчителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів, практичні психологи навчальних закладів
1 раз на квартал

 1. Упроваджувати в роботу закладів освіти з інклюзивним навчанням інноваційні технології для дітей з особливими освітніми потребами.

Педагогічні працівники базових загальноосвітніх шкіл із упровадження інклюзивного навчання
Протягом навчального року

 1. Продовжити практику проведення науково-практичних та методичних заходів з питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Адміністрація базових загальноосвітніх шкіл із упровадження інклюзивного навчання, відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Протягом навчального року

 1. Поновлювати банк даних перспективного педагогічного досвіду з проблем інклюзивного навчання педагогічних працівників Київської області.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗКОР «Академія неперервної освіти»
1 раз на квартал