КОІПОПК

Кві 12 2017

Print this Запис

11 квітня 2017 року проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»

11 квітня 2017 року було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», у ході якого відбулося обговорення освітніх програм підготовки менеджерів освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи. Від «Академії неперервної освіти» Комунального навчального закладу Київської обласної ради взяли участь у цьому заході Шевченко Антоніна Михайлівна і Вихрестенко Жанна Володимирівна.

Працювали за такими напрямами:

  • зміст і структура Галузевого стандарту вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом»;
  • компетентності керівника ЗНЗ;
  • підготовка керівників до управління закладами освіти в умовах автономії;
  • шляхи забезпечення конкурентноздатності ЗНЗ;
  • формування нової системи підвищення кваліфікації керівників закладів освіти.

На пленарному засіданні презентували свої доповіді такі науковці:

«Мейстрим діяльності керівника навчального закладу у контексті  реалізації Концепції «Нова українська школа», Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

«Базовий стандарт професійної діяльності керівника нової української школи», Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий  провідний науковий співробітник відділу економіки та управління середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, Президент Асоціації керівників шкіл України, Заслужений учитель України.

«Маркетингове управління новою українською школою в умовах соціальних трансформацій», Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України».

Усі учасники круглого столу отримали сертифікати.