КОІПОПК

Кві 12 2018

Print this Запис

12 квітня 2018 року Київським регіональним центром оцінювання якості освіти було проведено навчання для осіб, залучених до проведення основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні

12 квітня 2018 року Київським регіональним центром оцінювання якості освіти було проведено навчання  для осіб, залучених до проведення основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні.

Під час заходу розглядалися питання  пов’язані з особливостями адміністрування PISA в Україні, зокрема, було здійснено розгляд «Сценарію для відповідального  за пункт тестування», інструкції для відповідального за пункт тестування та специфіку оформлення документів дослідження.

Нагадуємо, що у  2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA.

Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. Вважається, що в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху.

Метою програми є порівняння освітніх системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів, однак, PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, але оцінює наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

Читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.

Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.

Природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі, тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує різноманітні аспекти їх життя.

Адміністрація закладів освіти залучених до тестування також заповнюють анкети, за допомогою яких можливо дослідити вплив на результати тестування учнів різних чинників, зокрема, кваліфікація вчителів, навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо.

Участь в Програмі міжнародного оцінювання учнів – PISA є важливим кроком для України. Оскільки, це дає можливість отримати об’єктивну інформацію про:

  • готовність молодих громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів;
  • розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні;
  • можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти.

Завдання PISA та методологія оцінювання їх виконання є практичним орієнтиром для освітян у становленні компетентнісної парадигми освіти в Україні.

 

Більше інформації за посиланням: http://pisa.testportal.gov.ua/