КОІПОПК

Лют 23 2017

Print this Запис

23 лютого 2017 року відбувся науково-методичний семінар «Початкова школа: від знаннєвої парадигми до компетентнісної»

23 лютого 2017 року на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відбувся науково-методичний семінар «Початкова школа: від знаннєвої парадигми до компетентнісної» для вчителів початкових класів, методистів, заступників директорів шкіл, батьків та представників громадськості за участю провідних науковців України, розробників Державного стандарту, навчальних програм та підручників для початкової школи:

 • Онопрієнко Оксани Володимирівни, керівника робочої групи з розроблення нового Державного стандарту початкової загальної освіти, кандидата педагогічних наук, завідувача відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, автора навчально-методичного комплекту «Математика» для 1-4 класів;
 • Цепової Ірини Вікторівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Також у роботі науково-методичного семінару взяли участь:

 • Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент
 • Лелюх Володимир Миколайович, директор департаменту зв’язків з громадськістю видавництва «Ранок»;
 • Яковенко Любов Василівна, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою видавництва «Ранок», дитячий письменник;
 • Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
 • Романюк Ольга Володимирівна, методист відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
 • Височанська Тетяна, інспектор відділу інформаційної діяльності виконкому Білоцерківської міської ради;
 • Запрошені фахівці початкової освіти: методисти методичних кабінетів (центрів), керівники шкільних методичних об’єднань Білоцерківського, Володарського, Сквирського районів та м. Білої Церкви, слухачі курсів підвищення фахової кваліфікації.

Метою заходу було обговорення концептуальних засад формування нової української школи, Державного стандарту та програм та підручників початкової школи.

Зокрема у центрі уваги були такі питання:

 1. Особливості реалізації компетентнісного підходу до навчання молодших школярів у контексті нової української школи.
 2. Шляхи формування мовленнєвої компетентності особистості: науково-методичний підхід
 3. Сучасні підходи до методичного забезпечення освітнього процесу

Пряма трансляція семінару відбувалася на каналі YouTube, що дало змогу всім освітянам Київщини долучитися до обговорення питання реформування початкової освіти.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Євгенія Миколаївна Бачинська, проректор академії, яка наголосила на важливості обговорюваної проблеми, розкрила мету і завдання заходу, власне бачення розвитку системи початкової освіти.

Володимир Миколайович Лелюх у своєму виступі розкрив основні ідеї реформування початкової освіти, роль видавничої діяльності у процесі формування ключових компетентностей молодших школярів.

Цікавим та інформативним для учасників семінару був виступ Оксани Володимирівни Онопрієнко, яка окреслила перспективи розвитку початкової освіти в найближчі роки, порушила питання про розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Оксана Володимирівна наголосила, що основними аспектами стандарту є: зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь; зменшення кількості навчальних предметів та інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей, а також зміна підходів до контролю і оцінювання результатів навчання через упровадження формувального оцінювання. Під час виступу було зроблено акцент на новому підході до моделювання сучасного навчального заняття.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні базового навчального плану початкової школи, висловили свої пропозиції щодо його формування.

Цепова Ірина Вікторівна виступила з питанням формування комунікативної компетентності учнів засобом інтеграції видів мистецтв. Під час доповіді науковець звернула увагу на етапи формування мовленнєвої діяльності на уроках навчання грамоти, розвитку зв’язного мовлення.

Яковенко Любов Василівна, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою видавництва «Ранок», ознайомила учасників семінару з сучасними підходами до методичного забезпечення освітнього процесу, продемонструвала нові навчально-методичні комплекти для початкової школи.

 

Враховуючи необхідність реформування системи початкової освіти, нові підходи до організації та змісту навчально-виховного процесу, відповідно до концептуальних засад нової української школи, учасники семінару

рекомендують:

 1. Продовжити співпрацю з науковцями Інституту педагогіки НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти, поширити  практику проведення науково-методичних семінарів за участю вчителів початкових класів Київщини.

Відділ початкової освіти
КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Протягом 2017 року

 1. Створити на базі регіональних методичних служб творчі групи вчителів початкових класів для організації та проведення районних (міських) семінарів, круглих столів з проблем становлення нової української школи.

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів початкових класів
Протягом 2017 року

 1. Передбачити у планах роботи методичних об’єднань учителів початкових класів засідання, на яких ознайомити освітян району (міста) з інформаційним наповненням новостворених рубрик «Інформаційна система» та «Початкова освіта», які розміщені на порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів початкових класів
Березень 2017 року

 1. Забезпечити умови для участі вчителів початкових класів в онлайн-семінарах з даної проблеми.

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів початкових класів
Протягом 2017 року