КОІПОПК

Тра 05 2017

Print this Запис

04 травня 2017 року на базі Гребінківської гімназії відбувся науково-практичний семінар «Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі»

04 травня 2017 року на базі Гребінківської гімназії  Васильківського району відбувся науково-практичний семінар «Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури Київської області.

У заході взяли участь:

Химера Наталія Володимирівна, завідувач навчальної лабораторії методики викладання зарубіжної літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Педченко Вікторія Вікторівна, методист Васильківського РМК ;

Засуха Роман Валерійович, директор Гребінківської гімназії:

Буза Марія В’ячеславівна, головний редактор журналу «Філологічний Олімп».

 Під час  проведення семінару було розглянуто такі питання:

 «Представлення змін та доповнень у програмі зарубіжної літератури на 2017-2018 н.р. у школі. Черкасова Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Дослідницької середньої школи І-ІІІ ступенівВасильківського району.

Майстер-клас «Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей». Карпенко Олена Петрівна, вчитель зарубіжної літератури  Глевахівської середньої школи І-ІІІ ступенів.

Формування ключових компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури  на прикладах фрагментів уроків у 5 класі (Знайомство з твором «Чарлі і шоколадна фабрика»Р.Дала), Ткаченко Лариса Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури  Гребінківської гімназії.

та в 10 класі ( «Філософія життя, краси, насолоди й мистецтва Оскара Вайльда та героїв його роману «Портрет Доріана Грея») Ведмеденко Ярослава Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури Гребінківської гімназії.

Учасники заходу долучилися до обговорення питання успішної реалізації Програми зарубіжної літератури в 5-9 класах, взяли  активну участь у майстер-класі.

Учителі-практики висловили подяку організаторам за актуальний, змістовний методичний захід, проведений на високому науково-методичному рівні.

Рекомендації семінару

     Із метою успішної реалізації Концепції нової української школи, активізації пізнавальної діяльності учнів, формування їхніх ключових компетентностей у процесі вивчення зарубіжної літератури
р е к о м е н д у є м о:

  1. Організувати та провести методичні заходи (семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, «круглі столи», заняття школи педагогічної майстерності тощо) із питань формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури.
  2. Узагальнити результати роботи на методичних заходах у формі методичних бюлетенів, рекомендацій, інформаційних буклетів, пам’яток тощо.
  3. У процесі змістового наповнення організованих методичних заходів варто акцентувати увагу на таких твердженнях:
  • формування літературно-аналітичних читацьких умінь (тобто умінь аналізувати та інтерпретувати художній твір) у процесі вивчення зарубіжної літератури розглядається як важлива складова системи сучасної літературної освіти учнів;
  • метою шкільного аналізу літературного твору є розкриття його ідейно-естетичного змісту, забезпечення осмисленого, найбільш адекватного розуміння учнями ідейно-тематичних, емоційно- образних особливостей твору, його місця в контексті розвитку світової культури, естетичної цінності тощо;
  • шкільний аналіз літературних творів ґрунтується на засадах літературознавчого аналізу, але значною мірою відрізняється від нього і має свою специфіку: емоційний, пізнавальний та виховний аспекти;
  • в основі шкільного аналізу лежать принципи цілісності, відповідності форм і способів аналізу художній природі твору, багатозначності;
  • вибір методичних форм і прийомів аналізу та інтерпретації твору визначається також психолого-віковими особливостями сприйняття літературного твору учнями;
  • із метою формування читацької компетенції, яка передбачає виховання читача з аналітичним підходом до художнього твору і самостійною особистісною оцінкою його художніх особливостей, формування естетичного смаку та власних світоглядних засад, вироблення в учнів здатності отримувати естетичне задоволення від читання художньої літератури, доцільно поєднувати на уроці традиційні та інноваційні підходи до аналізу та інтерпретації літературного твору.

4.Забезпечити наповнення Віртуального навчального кабінету «Зарубіжна література» на сайті Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» авторськими розробками учителів зарубіжної літератури за темою семінару.