КОІПОПК

Тра 18 2017

Print this Запис

17 травня 2017 року на базі Вишнівського ДНЗ «Росинка» проведено семінар-практикум для учителів-логопедів

17 травня 2017 року відділом спеціальної педагогіки Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» спільно з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та лабораторією логопедії Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України на базі дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району проведено семінар-практикум «Формування мовленнєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку».

Учасниками семінару-практикуму були більше 40 осіб, а саме: учителі-логопеди дошкільних навчальних закладів, логопедичних пунктів, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою проведення семінару було визначення ефективних способів формування мовленнєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку, представлення та популяризація досвіду роботи вчителів-логопедів навчальних закладів Києво-Святошинського району.

У роботі семінару взяли участь:

Рібцун Юлія Валентинівна, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Герасімюк Тамара Володимирівна, директор Києво-Святошинського районного навчально-методичного центру практичної психології;

Калабуліна Галина Дмитрівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

Лашкова Любов Семенівна, завідувач ДНЗ (ЦРД) “Росинка” Вишневої міської ради;

Голубець Оксана Петрівна, вихователь-методист ДНЗ (ЦРД) “Росинка” Вишневої міської ради.

У ході роботи семінару-практикуму обговорено такі питання:

  • організація і зміст роботи логопедичної і психологічної служби Києво-Святошинського району;
  • використання арт-терапевтичних технік у корекційно-виховній роботі вчителя-логопеда;
  • психолого-педагогічні умови формування мовлення старших дошкільників із різними нозологічними формами.

У практичній частині семінару Гончаренко Маргарита Сергіївна та Абрамова Лідія Володимирівна, учителі-логопеди ДНЗ (ЦРД) “Росинка”, презентували логопедичне заняття з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку, які мають фонетико-фонематичні порушення мовлення, з теми «Пригоди Лунтика». Учасники семінару познайомились також із практичними розробками вчителів-логопедів, навчалися складати дидактичний сенкан.

Семінар завершився проведенням «круглого столу» з питань формування мовлення дітей старшого дошкільного віку.

 

У ході роботи з метою формування мовленнєвих компетентностей  як найважливішої умови успішного засвоєння знань та розвитку особистості дітини старшого дошкільного віку учасники семінару сформували рекомендації:

  1. Упроваджувати арт-терапевтичні техніки в роботі вчителів-логопедів навчальних закладів.

Учителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом навчального року

  1. Застосовувати в логопедичній роботі єдине інформаційно-освітнє середовище, інтерактивні технології навчання для розвитку життєвих компетенцій дітей.

Учителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів
Протягом навчального року

  1. Використовувати в логопедичній роботі засоби інформаційно-комунікаційних технологій із метою підвищення мотивації дітей до корекційного навчання, популяризувати свій досвід роботи за допомогою персональних сайтів, блогів, створених на базі платформи Google plus.

УВчителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів
Протягом навчального року

  1. Продовжити практику проведення методичних заходів для ознайомлення з сучасними науковими дослідженнями у сфері логопедії та поширення передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів області.

Керівники методичних об’єднань вчителів-логопедів
логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом 2016/2017 навчального року

  1. Поновлювати банк даних передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів Київської області.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”
Постійно