КОІПОПК

Бер 03 2017

Print this Запис

2 березня 2017 року відбувся науково-методичний семінар «Реалізація кометентністного підходу у навчанні математики»

2 березня 2017 року у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відбувся у режимі он-лайн (YouTube) науково-методичний семінар «Реалізація кометентністного підходу у навчанні математики» для вчителів математики, методистів районних/міських методичних кабінетів, голів методичних об’єднань та представників громадськості, учасниками якого стали 145 осіб.

Інформаційна підтримка семінару здійснювалась відділом інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської  міської ради.

У роботі заходу взяли участь:

  • Захарійченко Юрій Олексійович, член робочої групи з розроблення нового Державного стандарту загальної освіти, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Національного університету “Києво-Могилянська академія”, автор навчально-методичного комплекту «Алгебра. 8, 9 класи»;
  • Лелюх Володимир Миколайович, директор департаменту зв’язків з громадськістю видавництва «Ранок»;
  • Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;
  • Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу методики викладання математики, фізики та астрономії КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
  • Дерій Олена Василівна, методист відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
  • методисти районних методичних кабінетів: Володарського, Миронівського, Сквирського, Таращанського та Тетіївського районів;
  • учителі математики, голови методичних об’єднань та представники громадськості Київщини.

Виступаючими висвітлювалися питання реформування загальної середньої освіти, реалізації компетентністного підходу у навчанні математики у контексті нової української школи.

Учасники семінару обмінялися думками щодо пошуку реальних шляхів переходу від школи знань до школи компетентностей з учнем.

Презентації

 

 

Враховуючи необхідність реформування загальної середньої освіти, нові підходи до організації та змісту навчально-виховного процесу відповідно до концептуальних засад нової української школи, учасники семінару рекомендують:

  1. Продовжити співпрацю з науковцями Інституту педагогіки НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти, поширити  практику проведення науково-методичних семінарів за участю вчителів математики Київщини.

Відділ методики викладання математики, фізики та астрономії
КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Протягом 2017 року

  1. Створити на базі регіональних методичних служб творчі групи вчителів математики для організації та проведення районних (міських) семінарів, круглих столів з проблем становлення нової української школи.

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів математики
Протягом 2017 року

 Передбачити у планах роботи методичних об’єднань учителів математики засідання, на яких ознайомити освітян району (міста) з інформаційним наповненням новоствореної рубрики «Інформаційна система» та віртуального кабінету математики, які розміщені на порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів математики
Березень 2017 року 

  1. Забезпечити умови для участі вчителів математики в онлайн-семінарах з даної проблеми.

Методисти регіональних методичних служб,
які координують роботу 
вчителів математики
Протягом 2017 року