КОІПОПК

Гру 22 2015

Print this Запис

21 грудня 2015 року у Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 відбувся другий модуль семінару-тренінгу для директорів шкіл «Освіта для демократичного громадянства у практиці навчального закладу»

У Бучанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 21 грудня 2015 року відбувся другий модуль семінару-тренінгу для директорів шкіл «Освіта для демократичного громадянства у практиці навчального закладу». Захід проводився в рамках швейцарсько-українського освітнього  проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”.

Шв. курси Буча 1

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів Київської області (32 особи) презентували свої напрацювання щодо розвитку демократичного врядування в загальноосвітніх навчальних закладах та обговорили подальше впровадження ідей, принципів, а також технологій проекту у своїй педагогічній діяльності.

Шв. курси Буча 2Учасники та тренери Наталія Бендерець, перший проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук та  Олександр Полтавцев,  в. о. завідувач кафедри філософії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат філософських наук, активно обговорили та вивчали ключові аспекти демократичного врядування в школі. Серед них особливу увагу приділили темам демократичної культури, ключовим сферам демократичного врядування в навчальному закладі, формуванню громадянських компетентностей учнів та вчителів, а також розвитку учнівського самоврядування.

Директори розробляли модель демократичного врядування, робили SWOT-аналіз діяльності загальноосвітніх навчальних закладах. Результати роботи керівників були представлені у вигляді портфоліо та презентацій.

Шв. курси Буча 4  Шв. курси Буча 3

Набутий досвід та знання дали змогу визначити ряд питань, які залишаються  актуальними у сфері викладання громадянської освіти для керівників загальноосвітніх навчальних закладів:

  • високий рівень значимості ГО у середній школі та її вплив на розвиток суспільно-політичної свідомості учнів;
  • необхідність предмету ГО в школі, як засіб навчання та виховання громадянина;
  • правильна орієнтація вчителя щодо змісту ГО, зважаючи на політичні та законотворчі зміни в країні;
  • залежність  впровадження та розвитку ГО від адміністративно-централізованої системи управління освітою в нашій країні;
  • зосередження уваги на новітніх практиках, методиках та інструментарії викладання громадянської освіти, так як постійне професійне зростання сприятиме застосуванню нових форм та методів викладання ГО;
  • необхідність заміни інформаційного підходу до навчання на проблемно-діяльнісний навчальний підхід, спрямований на виховання самостійних ініціативних і відповідальних членів суспільства;
  • важливість перегляду чинних стандартів, програм та навчально-методичного забезпечення щодо компетентісно-спрямованої стратегії викладання ГО у загальноосвітніх  навчальних закладах.

Також, необхідним є проведення систематичних досліджень щодо змістового наповнення та добору чітких підходів щодо системного впровадження громадянської освіти, а також моніторингу й оцінки ефективності громадянської освіти у формуванні громадянської компетентності.