КОІПОПК

Лют 22 2018

Print this Запис

21 лютого відбулася публічна лекція Осадчого І.Г. на тему «Концептуальні засади Нової української школи: від цивілізаційних викликів до освітніх технологій»

21 лютого 2018 року провів публічну лекцію на тему «Концептуальні засади Нової української школи: від цивілізаційних викликів до освітніх технологій»

Що було у центрі обговорення?

 • поява «глобального мозку» – всесвітньої інтелектуальної мережі Інтернет, що спричинило зміну умов життєдіяльності людини та вимог до неї, а також до освіти як цінності, процесу і результату. Цивілізаційні виклики відчули на собі усі національні системи освіти;
 • дитиноцентризм як принцип освітньої діяльності, який зорієнтовує педагога на максимальне використання природніх обдарувань кожної дитини; обґрунтовує інвестування у матерію найвищого рівня організації – людський мозок як ефективний спосіб формування потенціалу нації. Це вкрай важливо, адже сучасні нації втратили можливість використовувати звичні у попередні століття ресурси розвитку –нові території, природні багатства і корисні копалини;
 • патріотизм як продуктивна сила в глобалізованому світі жорсткої конкуренції ідей, товарів і послуг;
 • умотивований учитель як представник інтелектуальної еліти нації та її «середнього» класу, не принижений, не заляканий, не винний у всьому!
 • відкритість сучасного освітнього процесу, його «вихід» за межі «навчальних кабінетів» і «шкільних парканів»;
 • педагогіка партнерства як спосіб організації відкритого освітнього процесу за участі учнів, учителів, батьків, соціуму і суспільства (цивілізації) загалом;
 • сучасні моделі управління у сфері загальної середньої освіти з використанням проектних технологій, за умов децентралізації, справедливого розподілу публічних коштів, автономії (справжньої!) закладів загальної середньої освіти;
 • педагогічні техніки і освітні технології відкритого освітнього процесу.

Що зігрівало?

 • постійний інтерес педагогічних працівників до проблем, які обговорювалися;
 • участь у публічній лекції директорів і заступників директорів закладів освіти, їх добровільна участь (!) – без-будь яких рознарядок або ж листів-запрошень!

Що стривожило?

 • відсутність серед слухачів публічної лекції працівників місцевих органів управління освітою.

Що вселяє надію?

 • те, що НУШ – відкрита книга із визначеними розділами, але ще ненаписаними сторінками, і є нагода долучитися до їх творення! Якщо це зробимо не ми, «тексти» напишуть інші люди, з іншими цінностями та професійними уподобаннями!
 • те, що дорожня карта НУШ, відображена в Концептуальних засадах реформування середньої школи, виконується! А це свідчить про те, що люди, які їх розробляли і втілюють у життя, не лише великі мрійники, а й добрі фахівці з реформування складних соціальних систем!

Осадчий І.Г., ректор КВНЗ КОР “Академія непреревної освіти”