КОІПОПК

Тра 22 2019

Print this Запис

21 травня 2019 року  було проведено круглий стіл на тему «Оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти в умовах реформування»

21 травня 2019 року  було проведено круглий стіл на тему «Оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти в умовах реформування».

Учасниками були наукові, науково-педагогічні працівники, методисти інституту. Модератор – Плівачук  Катерина Володимирівна,  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук. Вона звернула увагу на  роль післядипломної педагогічної освіти у процесах модернізації системи освіти України, зокрема реалізації ідей Нової української школи.

Про наукову діяльність кафедр інституту з питань оновлення змісту післядипломної освіти виступили: Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри  суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, Лакіза Олексій Миколайович, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

    

Було зазначено, що освіта і наука є важливими чинниками розвитку України. Зміст  оновленої освіти  кафедри  здійснюють за такими  напрямами: наукова, науково-дослідницька, навчально-методична, міжнародна, організаційна, видавнича діяльність. Кафедри працюють над розробками нових освітніх програм курсів підвищення кваліфікації; посібниками та підручниками, навчально-методичним забезпеченням шкільних навчальних курсів.

Ковальова Світлана Василівна запропонувала модель професійного розвитку педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу, результатом якої буде готовність до реалізації оновленого змісту Державного стандарту загальної середньої освіти, впровадження інноваційних технологій у практику професійної діяльності.

Активну участь у проведенні круглого столу брали викладачі кафедр, методисти. Зокрема, були розглянуті такі питання:

Стадніченко Галина Михайлівна розкрила проблему диверсифікації форм підвищення кваліфікацій через нові форми міжкурсового періоду: майстер-класи, педагогічні студії.

Плівачук  Катерина Володимирівна звернула увагу на науково-методичну діяльність викладача, розкрила проблему якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників через практикуми, виїзні курси, конференції.

Пількевич Ольга Дмитрівна поділилася досвідом краєзнавчо-дослідницької роботи про репресованих вчителів Київщини (1929-1939 років), результатом узагальнення якої стало проведенням обласних науково-практичних конференцій», «Краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича», «Кластерізація туристичної галузі – вагомий важіль у культурно-освітньому та економічному розвитку Київщини», «Обласні  педагогічні  читання», «Упровадження ідей Василя Сухомлинського в педагогічну теорію і практику нової доби».

Лященко Оксана Борисвіна розкрила проблему проведення сучасного уроку, вказавши на  найважливіше завдання в роботі вчителя – навчити школяра чітко формулювати свою думку, переконливо її аргументувати, грамотно написати все це на папері. Презентувала власні методичні доробки.

Логімахова Оксана Анатоліївна зосередила увагу присутніх на оновлення змісту підвищення фахової кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін. Це навчальні тренінги із теми «Формування ІКТ – компетенції вчителя мистецьких дисциплін», виїзні семінари-практикуми «Концепція художньо-естетичних дисциплін НУШ», обласна педагогічна студія «Формування національної культури педагогів та учнів».

Юрченко Інна Володимирівна зупинилася на питанні оновлення змісту підвищення фахової кваліфікації керівників закладів освіти та вчителів   історії, суспільствознавства, правознавства.

Власова Валерія Гаврилівна розкрила актуальність та основні напрями дисертаційного дослідження.

Довгань Андрій Іванович зауважив, що науковці інституту долучені до створення навчально-методичного забезпечення шкільних курсів з географії, економіки та фінансової грамотності.

Слободяник Олександр Васильович наголосив на актуальності упровадження STEAM-освіти та висвітлення цієї проблеми на курсах підвищення фахової кваліфікації.

Отже, круглий стіл «Оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти в умовах реформування» показав, що наукові, науково-педагогічні працівники, методисти інституту є командою професіоналів у модернізації післядипломної педагогічної освіти. За словами П. Джарвіса «Освіта довжиною в життя – єдиний засіб адаптації людини до мінливого середовища та єдиний спосіб збереження її ідентичності».