КОІПОПК

Сер 23 2017

Print this Запис

22 серпня 2017 року відбулася інструктивно-методична нарада «Особливості організації та змісту освітнього процесу з предметів галузі «Природознавство», основ здоров’ я, економіки у 2017/2018 навчальному році»

22 серпня 2017 року на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відбулася інструктивно-методична нарада «Особливості організації та змісту освітнього процесу з предметів галузі «Природознавство», основ здоров’ я, економіки у 2017/2018 навчальному році» для методистів районних, міських  методичних служб, які координують роботу вчителів предметної галузі «Природознавство», економіки, основ здоров’я.

У роботі наради взяли участь 64 методисти та керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів природничих дисциплін та економіки; Надтока Олександр Федорович, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПНУ, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; працівники КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»: Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій, кандидат географічних наук; Часнікова Олена Володимирівна, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій, кандидат педагогічних наук; Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту, кандидат педагогічних наук; Матущенко Тетяна Антонівна, завідувач  відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я;  Совенко Валерій Володимирович, завідувач  відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства; Бобкова Олена Степанівна, методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я, а також 5 представників картографічних видавництв України: ДНВП «Картографія», «Інститут передових технологій», «Українська картографічна група».

У ході наради висвітлювалися питання реалізації оновлених навчальних програм та організації освітнього процесу з навчальних предметів освітньої галузі «Природознавство», економіки й основ здоров’я, упровадження в діяльність педагога елементів STEM-освіти, актуальності інтерактивних конкурсів як засобу розвитку творчого мислення учнів. Для учасників наради презентовано продукцію картографічних видавництв України: ДНВП «Картографія», «Інститут передових технологій», «Українська картографічна група».

Тренер україно-швейцарського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Довгань А.І. підкреслив важливість підтримки сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ)  через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл в закладах освіти Київської області. У своєму виступі він повідомив про створення у регіоні мережі пілотних шкіл з впровадження освіти для демократичного громадянства та запровадження моделі демократичної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

За підсумками наради учасниками вироблено низку рекомендацій.

Учасники заходу, усвідомлюючи роль учителя у процесі оновлення і модернізації системи освіти області, з МЕТОЮ консолідації зусиль із розроблення системи науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів області та забезпечення якості природничої й економічної освіти РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 1. На секційних засіданнях учителів-предметників під час районних (міських) серпневих конференцій педагогічних працівників ознайомитися для реалізації в освітньому процесі з:
 • нормативно-правовим та програмно-методичним забезпеченням навчання предметів галузі «Природознавство», економіки, основ здоров’я у 2017/2018 н. р.;
 • листом МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;
 • оновленими навчальними програмами з біології, хімії, географії, природознавства та ключовими змінами в них;
 • листом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 13.07.2017 № 21.1/10 – 1470 «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік»;
 • листом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 31.07.2017 № 21.1/10 – 1592 «Про проведення науково-практичного семінару «Web-STEM-школа – 2017»;
 • методичними рекомендаціями КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» щодо навчання київщинознавства в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2017/2018 навчальному році

Методисти  районних, міських методичних кабінетів, центрів, НМЦ, керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів природничих дисциплін та економіки
Серпень 2017 року

 1. Провести методичні заходи для керівників шкільних методичних об’єднань учителів біології, географії, економіки, основ здоров’я, хімії, природознавства з питання реалізації оновлених програм навчальних предметів на основі діяльнісного підходу в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти.

Методисти  районних, міських методичних кабінетів, центрів, НМЦ, керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів природничих дисциплін та економіки
Вересень 2017 року

 1. Проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів із предметів природничого циклу за результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2016/2017 навчальному році і результати Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, творчих конкурсів з природничих дисциплін та економіки. Продовжити роботу творчих учителів з організації підготовки учнів до предметних олімпіад і турнірів на базі районних, міських методичних осередків в межах обласного проекту «Інтелект».

Методисти  районних, міських методичних кабінетів, центрів, НМЦ, керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів природничих дисциплін та економіки
Вересень 2017 року

 1. Надавати науково-методичну допомогу вчителям природничого циклу при розробленні програм факультативів та курсів за вибором, компетентнісно зорієнтованих навчальних матеріалів та електронних ресурсів.

Відділ методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я;
відділ методики викладання географії, економіки та краєзнавства КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
методисти  районних, міських методичних кабінетів, центрів, НМЦ;
керівники  районних, міських методичних об’єднань учителів-предметників
Постійно

 1. Підготувати й подати інформацію для формування банку даних про освітній рівень, кількісний і якісний склад вчителів району (міста), які викладають природничі дисципліни, основи здоров’я, економіку, київщинознавство.

Методисти  районних, міських методичних кабінетів, центрів, НМЦ
До 15 жовтня 2017 року