КОІПОПК

Січ 23 2019

Print this Запис

22 січня 2019 року відбулося засідання Вченої ради КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

У Порядку денному – схвалення плану роботи інституту на 2019 рік, заслуховування звітів кафедр про діяльність у 2018 році, плани роботи на поточний рік; затвердження регіональної програми навчання тренерів-педагогів, які здійснюватимуть підготовку вчителів мистецьких дисциплін і вчителів початкової школи, які забезпечують викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», дотримуючись принципів Нової української школи.

Засідання розпочалося доповіддю проректора Олени Алєксєєвої «Про діяльність КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» у 2018 році та план роботи Інституту на 2019 рік». Матеріали звіту та план роботи будуть оприлюднені у відповідних рубриках на порталі Інституту.

Звіти про діяльність кафедр Інституту та плани роботи представляли завідувачі кафедр: Олексій Лакіза (кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти), Андрій Довгань (кафедра природничо-математичної освіти та технологій), а також доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Світлана Мірошник. Відбулося обговорення планів роботи кафедр з позиції відображення у них ключових для інституту проблем: апробація нової моделі післядипломної педагогічної освіти, підготовки педагогів до роботи в умовах Нової української школи, ресурсна підтримка інклюзивного навчання тощо.

У контексті підготовки вчителів до роботи в умовах Нової української школи методистом відділу предметів художньо-естетичного циклу Валерією Власовою укладено Регіональну програму навчання тренерів-педагогів, які здійснюватимуть підготовку вчителів мистецьких дисциплін та вчителів початкової школи, які забезпечують викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». За результатами обговорення, програму схвалили одноголосно.

Завершальним питанням порядку денного було обговорення складу редакційної колегії електронного фахового видання «Народна освіта», співзасновником і видавцем якого понад десять років є КНЗ КОР «КОІПОПК».

Головою редакційної колегії обрано професора Дмитра Пащенка.