КОІПОПК

Бер 28 2017

Print this Запис

23 березня 2017 року проведено науково-практичний семінар «Організація та зміст інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра»

23 березня 2017 року відділами спеціальної педагогіки, практичної психології та соціальної роботи Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» спільно з лабораторією проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України проведено науково-практичний семінар «Організація та зміст інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра».

Учасниками семінару-практикуму були більше 80 осіб, а саме: методисти регіональних методичних служб з питань освіти осіб із особливими освітніми потребами, методисти, які відповідають за діяльність психологічної служби, заступники директорів інтернатних закладів з навчально-виховної роботи, асистенти вчителів.

Метою проведення семінару було визначити ефективні шляхи формування інклюзивного освітнього середовища для дітей, які мають розлади аутичного спектра, представити та популяризувати досвід впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області.

У роботі семінару взяли участь:

Компанець Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук;

Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач відділу практичної психології та соціальної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Татаринцева Тетяна Валеріївна, завідувач відділу моніторингу освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», асистент вчителя Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15;

Дишлюк Тетяна Борисівна, вчитель-дефектолог Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи.

У ході роботи науково-практичного семінару обговорювалися такі питання:

  • робота з проблемною поведінкою дітей з розладами аутистичного спектра;
  • нейрофізіологічні основи порушень розвитку спектра аутизма;
  • формування соціального інтелекту учнів з розладами аутистичного спектра в інклюзивному класі;
  • використання елементів методики Монтессорі у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Науково-практичний семінар завершився проведенням «круглого столу» з питань впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти Київської області.

 

У ході роботи з метою ефективної організації інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра, надання ефективних корекційних послуг, освоєння нових прийомів корекційної роботи та забезпечення психолого-педагогічного супроводу учасники семінару виробили рекомендації:

  1. Виявляти рівень знань та уявлень дітей з особливими освітніми потребами, їх вміння використовувати інструкцію, розуміти жест, зображення, міміку, з метою формування позитивної поведінки в умовах навчального закладу.

Практичні психологи, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів
2 рази на навчальний рік (вересень, травень)

2. Вести портфоліо дитини для фіксації змін в набуванні та використанні нею соціальних навичок та подальшого визначення ефективних корекційних впливів.

Педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів
Протягом 2016/2017 навчального року

3. Використовувати елементи методики Монтессорі у навчанні дітей з розладами аутичного спектра в умовах інклюзивного навчання.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів
з питань освіти осіб з особливими освітніми потребами

Протягом 2016/2017 навчального року

4. Оновити та поповнювати банк даних перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників Київської області, які працюють з дітьми із розладами аутичного спектра.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Червень, вересень 2017 року

5. Розробити та підготувати до друку методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
До 30.05.2017 року