КОІПОПК

Лис 16 2018

Print this Запис

Сучасний урок зарубіжної  літератури у Новій українській школі: пошуки і рішення

15 листопада 2018 року на базі Вишнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Києво-Святошинського району відбувся навчально-практичний семінар «Формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури Київської області.

У заході взяли участь:

Химера Наталія Володимирівна, методист відділу української мови і літератури та зарубіжної  літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

Лахтадир Лариса Іванівна, завідувач  районним методичним центром відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

Байрамова Галина Олександрівна,  методист районного методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

Руденко Наталія Миколаївна, директор Вишнівської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 3.

Під час  проведення семінару було розглянуто такі питання:

Меседж «Сучасний урок зарубіжної  літератури: учитель + учень». Химера Наталія Володимирівна, методист відділу української  мови і літератури та зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Презентація досвіду роботи  районного методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації «Пріоритетні напрями роботи методичної служби у 2018-2019 навчальному році». Лахтадир Лариса Іванівна, завідувач районним методичним центром  відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Презентація досвіду «Формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі». Тищик Лариса Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Бузівської загальноосвітньої школи I–III ступенів.

Майстер-клас «Дієві методи розвитку критичного мислення для формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури». Гриценко Олена Григорівна, вчитель зарубіжної літератури  Мироцької загальноосвітної школи I-II ступенів.

Химера Наталія Володимирівна загострила  увагу слухачів на особливостях організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства» в умовах становлення Нової української школи.

Учасники семінару опрацювали як теоретичні, так і практичні аспекти організації роботи вчителя-словесника на уроках зарубіжної літератури, основні підходи та технології, необхідні для роботи вчителя.

Зустріч пройшла в атмосфері співпраці й педагогічної творчості. Навчально-практичний семінар став майданчиком для спілкування, обміну думками та творчими планами щодо роботи в умовах Нової української школи.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури Київської області подякували організаторам за цікавий та змістовно-практичний захід, професійне спілкування.

Після завершення семінару було вироблено рекомендації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Із метою успішної реалізації Концепції нової української школи та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, на допомогу вчителю зарубіжної літератури  у розширенні його методичної палітри та формуванні в учнів комунікативної компетентності, розвитку критичного мислення у процесі вивчення зарубіжної літератури, стійкої мотивації до активного читання художньої літератури

р е к о м е н д у є м о:

 1. Організувати та провести методичні заходи (семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, «круглі столи», заняття школи педагогічної майстерності тощо) із питань формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури.
  У процесі змістового наповнення організованих методичних заходів варто акцентувати увагу на таких твердженнях:
  – формування комунікативної компетентності  ґрунтується на розвитку літературно-аналітичних читацьких умінь у процесі вивчення зарубіжної літератури;
  – вибір методичних форм і прийомів формування комунікативної компетентності  учнів визначається  віковими особливостями сприйняття літературного твору  та спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися  засобами мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях;
  – формування комунікативної компетентності пов’язане з розвитком критичного мислення, загальнокультурної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури, керівники районних, міських методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури.
Протягом року

 1. На реалізацію Програми ІІІ (формувального етапу) всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп» та для проведення успішного експерименту організовувати  в області інноваційний  освітній простір  за допомогою таких форм роботи: майстер-класи, навчальні тренінги, коучинги, моделювання навчальних занять та позаурочних заходів, їх презентація з актуальних питань методики викладання предмету та освітньої політики в мовно-літературної галузі.

Автор і відповідальний виконавець Проекту,
координатор 
Проекту в Київській області.
Протягом року

– Графік заходів скласти спільно з методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури.
До 01.12.2018 р.

– Підписка офіційного журналу Проекту «Філологічний Олімп».

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури.
До 01.12.2018 р.

– Здійснювати методичну та організаційну підтримку базовим закладам та  учасникам Проекту «Філологічний Олімп».

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури.
Протягом року

 1. Узагальнити результати роботи на методичних заходах у формі фотозвітів, методичних бюлетенів, методичних рекомендацій, інформаційних буклетів, пам’яток тощо у Віртуальному навчальному кабінеті «Зарубіжна література» на сайті Комунального  навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Модератор віртуального кабінету зарубіжної літератури, методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури, керівники районних, міських методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури.
Протягом року

 1. Забезпечити наповнення Віртуального навчального кабінету «Зарубіжна література» на сайті Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» авторськими розробками учителів зарубіжної літератури за темою семінару.

Модератор віртуального кабінету зарубіжної літератури, методист відділу
методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури
К
НЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».
Протягом року

 1. Оформити статтю «Формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі» до ІМЗ.

Тищик Л. П., Гриценко О. Г., учителі  зарубіжної літератури Києво-Святошинськоого району;
Байрамова Г.О., методист відділу освіти Києво-Святошинської РДА.
До 05.12.2018 р.

 

РЕФЛЕКСІЯ

Після сьогоднішнього навчально-практичного семінару хочеться зберегти всі  позитивні емоції. Відчуття радості – це  результат нашої роботи в групах.  Вражені змістовною програмою  заходу: креативно й цікаво. Захоплені ентузіазмом й творчим підходом до  формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі.

Усім наснаги та творчих успіхів!