КОІПОПК

Лют 27 2017

Print this Запис

24 лютого 2017 року завершили свою роботу курси підвищення фахової кваліфікації для музичних керівників дошкільних навчальних закладів

24 лютого 2017 року завершили свою роботу курси підвищення фахової кваліфікації для музичних керівників дошкільних навчальних закладів (термін навчання: 30.01 по 24. 02. 2017р.). Зміст курсів було спрямовано на поглиблення знань слухачів та вдосконалення набутих умінь з упровадження інноваційних технологій музичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Слухачі висловили подяку науково-педагогічним працівникам академії та організаторам курсів (С.В. Ковальовій, І.В. Дубровіній) за високий рівень проведення актуальних і змістовних лекційних та практичних занять, цікавих майстер-класів, комфортні умови проходження навчання, мотивацію їх до подальшого професійного розвитку та самоосвітньої діяльності.

Фінальним акордом організації фахової підготовки музичних керівників ДНЗ було проведення науково-практичної конференції з проблеми «Впровадження інноваційних технологій в систему  музичного виховання дітей дошкільного віку».

Розпочала захід С.В. Ковальова, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради, яка підкреслила, що серед інноваційних технологій музичного виховання в ДНЗ вирізняється музикотерапія, яка сприяє корекції психофізичного здоров’я дітей у процесі їх життєдіяльності. Слухання методично доцільної класичної та різностильової музики пов’язане з розкриттям творчого потенціалу дітей. Зокрема, інструментальне виконання «живої музики» педагогами на музичних інструментах знижує емоційну тривожність; підвищує самооцінку; розвиває комунікативні навички; сприяє закріпленню позитивних реакцій поведінки, знімає напругу, головний біль тощо.

І.В. Дубровіна, старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради, проаналізувала інноваційні технології музичного виховання, якими оволоділи слухачі на курсах підвищення фахової підготовки: здоров’яберігаючі, ігрові технології; проектна діяльність; розвиваючі технології (технологія В.В. Ємельянова «Фонопедичний метод розвитку голосу», мнемотехніка (технологія ефективного засвоєння інформації, ігрові технології); корекційні технології (логоритміка, музична терапія, кольоротерапія); інформаційні технології (використання інформаційно-комп’ютерної технології (ІКТ) на заняттях у дитячих дошкільних закладах має ряд переваг перед традиційними формами організації занять); пізнавально-дослідницька діяльність (технологія ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких завдань), концепція Карла Орфа «Шульверк. Музика для дітей», технології Т. Тютюнникової «Елементарне музикування з дошкільниками»); особистісно-орієнтовані технології (комунікативні танці та ігри, технології музично-ритмічного виховання (програма з ритмічної пластики «Ритмічна мозаїка» А. Буреніної, націлена на гармонійний розвиток особистості, єдності духовного та фізичного).

Музичні керівники (О.В. Олійниченко, І.О. Якуша, О.О. Бочарова) продемонстрували технологію «ритмопластики», яка сприяє розвитку особистості дошкільника засобами танцювально-ігрової гімнастики. В ній взаємопов’язані фізичне та музичне виховання дошкільнят. Основна мета ритмопластики направлена на: зміцнення здоров’я, розвиток опорно-рухового апарату, профілактику плоскостопості, формування правильної постави, розвиток і функціональне вдосконалення органів дихання, кровообігу, серцево-судинної та нервової систем організму, формування навичок емоційного вираження рухів під музику, розкутість і творчість в рухах. Рух і танець допомагають швидко і легко встановлювати дружні зв’язки з іншими дітьми, що дає психотерапевтичний ефект.

Однією з інноваційних педагогічних технологій в музичному вихованні є теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) та методи розвитку творчої уяви (метод системного оператора, метод кодування інформації, творчість, метод «маленьких чоловічків», метод емпатії тощо) завдяки своїй гнучкості успішно застосовується і з цікавістю зустрічається дошкільниками різного віку. Вміле використання прийомів і методів ТРВЗ успішно допомагає розвивати у дошкільнят винахідницьку кмітливість, творчу уяву та мислення на думку музичних керівників О.Ф.Коновал, Н.В. Блоцької, І.В. Божнюк.

Про важливість використання розвитку інтонаційного і фонематичного слуху технологій оздоровчо-ігрових вправ у вокально-хоровій роботі з дошкільниками (за методикою А. Євдотьєвої) зазначила музичний керівник І.О. Ступинець. Ця технологія ігрового розспівування необхідна для розширення діапазону мовного і співочого голосу, а тут систематично використовуються розвиваючі ігри з голосом – це наслідування звуків навколишнього світу. Ігри звуконаслідувального характеру допомагають зіставляти і відтворювати інтонації різної висоти і звуковисотної спрямованості, а також у дітей формується певна невимушеність звукоутворення, легкість і політність мовленнєвого голосу. Музичні керівники спробували відтворити фонепедичні вправи для зміцнення тендітних голосових зв’язок дітей та підготовки їх до співу, з метою профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів, коригування вимови звуків.

   

У ході проведення курсів підвищення фахової кваліфікації слухачі мали можливість ознайомитися з досвідом організації музичного виховання роботи у дошкільних навчальних закладах м. Білої Церкви, преглянути цікаві форми роботи з дітьми, взяти участь у майстер-класах, поділитися власним досвідом упровадження інноваційних технологій музичного виховання.

Л.В. Резніченко, завідувач ДНЗ № 11 «Золотий ключик» Білоцерківської міської ради, ознайомила слухачів із організацією та змістом музично-ритмічної діяльності у дошкільному начальному закладі.

   

Фахівці отримали цінні методичні рекомендації та розроблені авторські моделі танців від музичного керівника, О.М. Голоти, під час перегляду та обговорення інтегрованого заняття «Зимова подорож».

Захоплення та цікавість у слухачів викликав майстер-клас «Методика Карла Орфа в системі музичного виховання», який провела музичний керівник І.О. Санжарова. Педагог запропонувала слухачам курсів оволодіти прийомами гри на музичних інструментах.

      

О.Е.Роспутна, завідувач ДНЗ №25 «Оленка» Білоцерківської міської ради, та  О.М. Котлярчук музичний керівник закладу, презентували слухачам форми та засоби національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку під час організації тематичних розваг у дошкільному навчальному закладі.    

         

Н.В. Хмельницька, музичний керівник КЗ КОР «Спеціалізованого обласного будинку дитини» міста Білої Церкви, презентувала авторський досвід «Організація свят та розваг з дітьми, що мають особливі потреби». Діти закладу подарували педагогам театралізовану казку «Лісові пригоди». Усі слухачі із захопленням спостерігали за артистизмом та музичними уміннями вихованців. Для декого із фахівців знайомство із запропонованим досвідом було опрацьовано уперше.

 

За сприяння Л.Я. Бойко, методиста Білоцерківського відділу освіту РМК, був організований майстер-клас для музичних керівників у ДНЗ (ясла-садок ) «Веселка» Шкарівської сільської ради Білоцерківського району. Вона зазначила, що завдання сучасного музичного виховання зосереджуються навколо дитини, розкриття її індивідуальності і неповторності, уміння знайти себе в суспільстві та виразити під час проведення музично-літературних виховних заходів.

А.І. Кривошей, завідувач ДНЗ (ясла-садок ) «Веселка» Шкарівської сільської ради Білоцерківського району, розкрила сучасні підходи щодо організації календарно-обрядових розваг у дошкільних начальних закладах у 2016/2017 н.р.

Т.М. Литвиненко, музичний керівник закладу, продемонструвала педагогічну майстерність та грунтовне знання фольклору під час театралізації календарно-обрядової розваги «Стрітення». Всі слухачі відзначили високий рівень організації музичного виховання, яскраві театральні інсценізації, артистизм вихованців та творчу наснагу працівників дошкільного навчального закладу.