КОІПОПК

Тра 26 2017

Print this Запис

27 травня 2017 року виповнюється 80 років Василю Івановичу Цимбалюку, видатному педагогу й науковцю

27 травня 2017 року виповнюється 80 років Василю Івановичу Цимбалюку, видатному педагогу й науковцю, автору численних підручників, посібників і програм з української мови і літератури, українознавства, наукових і методичних видань.

Василь Іванович вибрав найблагороднішу професію – учителя української мови і літератури. Усе його професійне життя підпоряд­коване світлому почуттю – любові до рідного слова, своєї  Сквирщини, до України, народу, дитини.

Хочеться відзначити методичні та наукові здобутки В. І. Цимбалюка. Оскільки Василь Іванович мав чудову педагогічну практику, то його напрацювання пов’язані зі спробами розвинути кожного учня як особистість, залучити його до творчості як на уроках, так і в позаурочній роботі. Саме це розкрито в його першому методичному здобутку – статті “Мовно-літературний конкурс”, опублікованій 1964 року в журналі “Українська мова і література в школі”.

Методичні підходи до навчання учнів писати твори різних стилів і жанрів розкриті в низці методичних праць науковця і вчителя-практика – “Як навчити учнів писати твори” (1970 рік), “Письмові творчі роботи з української літератури у 8-10 класах” (1981 рік),  “Література і учнівська творчість” (1985 рік), “Учнівський твір у середній школі” (1997 рік). Отже, намагання сформувати учня як мислячу, творчу особистість, здатну вільно висловлювати думки, бачення завдяки роздуму або створювати художньо вдалий, нехай навіть невеликий і не цілком довершений твір – це питання, якому найбільше приділяв уваги у практиці та в методичній науці В. І. Цимбалюк.

Але, безперечно, коло наукових і методичних захоплень В. І. Цимбалюка є доволі широким. Так, як оформити у школі кабінет української мови і літератури значна частина вчителів-словесників навчалася за методичним посібником Василя Івановича “Мовно-літературний кабінет у школі” (1975 рік).

Як важливий науково-методичний доробок Василя Івановича розглядаємо створені ним одноосібно та у співпраці підручники зі шкільного курсу української літератури – “Українська література: підручник для 6 класу” (1977 рік), “Українська література: підручник для 8 класу” (1982 рік), “Українська література: підручник для 7 класу” (1989 рік), “Українська література: підручник для 7 класу: пробний” (1995 рік), “Українська література: пробний підручник для 8 класу загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів” (2001 рік), “Українська література: підручник для 5 класу” (2005 рік), “Українська література: підручник для 8 класу” (2008 рік), “Українська література: підручник для 8 класу ЗНЗ (класів) з поглибленим вивченням української літератури” (2012 рік) – та зошити з української літератури.

Василь Іванович у співпраці з колегами Сквирського ліцею (Київщина) та за його керування активно розробив ще одне питання методики навчання української мови і літератури – організації та навчально-методичного забезпечення допрофільної і профільної підготовки учнів з української мови і літератури. Тому в доробку В.І.Цимбалюка – низка програм спецкурсів та посібників для забезпечення їх проведення: “Українська література: навчальні програми для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл з гуманітарним і природничо-математичним профілями. 10-11 класи” (2006 рік), “Українська література: програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. 10-12 класи” (2009 рік), “Українська література: програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. 10-12 класи” (2009 рік), “Українська література: програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. 10-11 класи” (2011 рік), “Українська література: програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). 10-11 класи” (2011 рік), “Мова як генетичний код народу: програми спецкурсів для ліцеїв і гімназій гуманітарного профілю з української мови та літератури. 8-11 класи” (1996 рік), “Міфологія: програма факультативного курсу. 9-11 класи” (1996 рік), “Цікава етимологія: програма гуртка для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів” (2006 рік), “У світі поетичного слова: програма курсу за вибором. 8-9 класи”, “Чарівний світ поезії: програма курсу за вибором. 10-11 класи” (2011 рік) та інші.

Окремої уваги заслуговують праці науковця (зокрема і у співавторстві) із народознавства та українознавства. Так, Василем Івановичем укладено низку посібників для домашнього читання з українознавства: “Калинонька: навчальний посібник для домашнього читання. 1 клас” (2014 рік), “Вербиченька: навчальний посібник для домашнього читання. 2 клас”  (2014 рік), “Журавлик: навчальний посібник для домашнього читання. 3 клас” (2014 рік), “Барвінок: навчальний посібник для домашнього читання. 4 клас” (2014 рік), а також навчальні посібники з народознавства “Світлиця” (для учнів 1 класу) (1993 рік) та “Дивограй” (для учнів 2 класу чотирирічної початкової школи) (2001 рік).

Дослідження малої батьківщини, активне залучення до пошукової роботи вихованців посприяли появі краєзнавчих праць (авторських та у співпраці), у змісті яких такою відчутною є щира любов до рідного краю, захоплення його історією, – “Сквира: Столітня історія навчального закладу: навчальний посібник для учнів 5-11 класів” (видання присвячене історії становлення та розвитку Сквирського ліцею) (1990 рік), “Колиска українського народу: навчально-методичний посібник” (2000 рік),  “Привіт тобі, зеленокудра Сквиро…” (видання про зв’язки відомого українського письменника Максима Рильського зі Сквирою) (2006 рік).

Тож творчий і науковий здобуток Василя Івановича в методиці навчання української мови і літератури, організації позаурочної роботи з предмета, допрофільноі і профільної підготовки учнів з української мови і літератури, народознавства та українознавства вагомий, як і велике його бажання виховати свідомого громадянина України, творчого й мислячого, та постійне намагання щиро поділитися своїм досвідом із колегами.

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
“Академія неперервної освіти”