КОІПОПК

Сер 28 2017

Print this Запис

28 серпня 2017 року на базі академії проведено інструктивно-методичну нараду «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в контексті Концепції нової української школи»

28 серпня 2017 року на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» проведено інструктивно-методичну нараду «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в контексті Концепції нової української школи» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів мистецьких дисциплін.

У роботі наради взяли участь:

 • Логімахова Оксана Анатоліївна, в.о. завідувача відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу;
 • Власова Валерія Гаврилівна, методист відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу.

Під час наради було розглянуто такі питання:

 • про формування  ключових компетентностей нової української школи в оновленому змісті загальної мистецької освіти;
 • про нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у 2017/2018 н.р.;
 • про методи формування естетичного ставлення до навколишнього світу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Вироблено такі спільні рекомендації:

 1. Провести засідання методичних об’єднань вчителів музичного, образотворчого мистецтва, художньої культури та інтегрованого курсу «Мистецтво» на яких:
  • розглянути  і обговорити лист МОН України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про структуру 2017/18 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  і методичні рекомендації МОН України та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»  щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 н. р.;
  • ознайомити освітян із основними положеннями та структурою оновлених програм із музичного та образотворчого мистецтва для учнів 1-7 класів;
  • опрацювати з учителями питання щодо реалізації нового змісту освіти в 9-х класах із навчального предмету «Мистецтво».
 2. Сприяти створенню та організації діяльності професійного об’єднання учителів, які викладають предмети художньо-естетичного циклу.
 3. Надавати науково-методичну допомогу вчителям мистецьких дисциплін у процесі розроблення дидактичних матеріалів, навчальних програм факультативів та курсів за вибором, електронних посібників тощо.
 4. Продовжити:
  • діяльність творчих груп учителів мистецьких дисциплін на базі регіональних методичних служб щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді, конкурсах-захистах Малої академії наук, творчих конкурсах із предметів художньо-естетичного спрямування;
  • розроблення навчально-методичних та дидактичних матеріалів для реалізації змісту оновлених програм освітньої галузі «Мистецтво» (5-11 кл.).
 5. Підготувати й подати інформацію для формування банку даних про кількісний і якісний склад учителів району (міста), які викладають музичне, образотворче мистецтво, інтегрованого курсу «Мистецтво» та художню культуру на електронну адресу logimah@bigmir.net.