КОІПОПК

Лис 30 2018

Print this Запис

30 листопада завершили свою роботу курси підвищення фахової кваліфікації вчителів освітньої галузі «Мистецтво»

30 листопада 2018 року завершили роботу практико-зорієнтовані інноваційні курси підвищення фахової кваліфікації для вчителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» та художньої культури з проблеми «Упровадження проектних технологій у процесі вивчення мистецьких предметів у закладах загальної середньої освіти» (розробники: Ковальова С.В., Кондратова Л.Г.)

Мета курсів полягала в оволодінні вчителями предметів освітньої галузі «Мистецтво» проектними технологіями, підвищенні рівня інформаційно-цифрової компетентності, набутті нового практичного досвіду організації та створення проектів у мистецько-педагогічній діяльності на уроках та в позаурочний час.

Зміст навчання на курсах відповідав темі і був присвячений розкриттю сучасних проблем реалізації концептуальних ідей НУШ, формуванню компетентностей учнів у процесі проведення уроків мистецтва в закладах загальної середньої освіти, особливостям інтегрованого навчання на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» через призму наскрізних змістових ліній, організації та створенню проектів учнів на мистецьких уроках та в позаурочний час засобами інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Забезпечення цілісності навчання слухачів здійснювалось на рівнях філософської методології мистецької освіти, психолого-педагогічної науки, педагогіки мистецтва, сучасної методики та інноваційних технологій викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво». Теми та проблеми, соціально-гуманітарного, професійного та фахового модулів, що розкриті на заняттях викладачами інституту і педагогами Київщини, виступили єдиним, логічним, послідовним, системним блоком інтеграції соціально-гуманітарного, професійного та фахового модулів, що сприяло забезпеченню компетентнісного підходу у процесі навчання дорослих та створити сприятливі умови для розвитку їхніх професійних компетентностей, збагатити свій досвід новими ідеями, практичними знахідками, активізувати рефлексивне і критичне мислення, стимулювати творчий потенціал вчителів-практиків. Особлива увага у змісті курсового навчання слухачів була націлена на оволодіння теорією і практикою створення мистецького проекту, зокрема: вивчення типології та особливостей мистецьких проектів, методики організації мистецьких проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мобільних технологій, специфіка формування ключових, міжпредметних та предметних компетентностей у процесі впровадження проектних технологій у змісті мистецької освіти у контексті вимог і завдань Нової української школи, розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя.

Вчителі наголосили на тому, що всі заняття, які проводилися викладачами інституту викликали жвавий інтерес та активізували мотивацію до створення проблемних ситуацій у процесі організації взаємодії та інтеракції, сприяли реалізації педагогіки партнерства у практиці їхнього навчання («Відомий і невідомий В.О. Сухомлинський з позицій сьогодення», професор Пащенко Д.І.; «Сучасні методи та технології національно-патріотичного виховання школярів», доцент Плівачук К.В.; «Вчительська старовина Київщини ХІХ початку ХХ століття», доцент Перерва В.С.; «Культурологічний і ціннісний вимір Нової української школи: методологічні орієнтири», доцент Ковальова С.В.; «Цивілізація і культура: чому інформаційна цивілізація повинна входити в життя школяра через культуру», доцент Палкін В.А.; «Психологічне забезпечення професійної діяльності  фахівців за умов модернізації системи освіти», ст. викл. Алєксєєва О.І.; «Основи сучасного ділового мовлення», викл. Кірнасовська Р.В.).

Вони відмітили, що домінантою навчання був фаховий модуль, який сприяв не лише оволодінню теорією проектної діяльності, але й забезпечив можливість створення різних типів проекту у практичній діяльності під час навчання(«Особливості організації проектної діяльності учнів процесі вивчення музичного мистецтва. Програми для створення роликів і кліпів: Windows Movie Maker, Jet Audio, Adobe Audition», доцент Кондратова Л.Г., «Створення  власного локального електронного портфоліо, збереження його у різних форматах. Електронне портфоліо фахівця в Інтернеті», вчитель інформатики Білоцерківської СПМШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Потапова Ж.В., «Проектне навчання учнів на уроках музичного мистецтва та в позаурочний час», заступник директора Білоцерківської СПМШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Галкіна Л.В., «Моделювання уроків музичного мистецтва за темами «Музика як вид мистецтва», «Жанри музичного мистецтва», «Музичне мистецтво: діалог традицій та новаторства», викл. Логімахова О.А.

Справжні враження під час проведення курсів отримали слухачі від проведення майстер-класів вчителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», вчителя-методиста Великоолександрійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Бойчук Ю., Новикової Н.В., вчителя музичного мистецтва та інтегрованого курсу  «Мистецтво» Бучанської ЗОШ І –ІІІ ступенів № 4, вчителя-методиста, Заслуженого вчителя України, які дисемінували свій досвід роботи щодо створення учнівських проектів у закладах загальної середньої освіти

В результаті навчання на курсах вчителі освітньої галузі «Мистецтво» оволоділи:

  • сучасним програмним забезпеченням: ОС Microsoft Windows, Internet Explorer, повний комплект Microsoft Office (Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Publisher);
  • програмами для створення роликів і кліпів: Windows Movie Maker, Jet Audio, Adobe Audition, Windows Movie Maker, Photodex Pro Show Producer0, Foto-show PRO 8.0;
  • музичними програмами для запису нотного тексту та аранжування: Sibelius0., Cubace-5, Pro Tools-7;
  • онлайн-редакторами відео, онлайн-редакторами звуку;
  • програмами для редагування, конвертації відеофільмів.

Результати практично-творчої діяльності на курсах підвищення фахової кваліфікації виявились у створенні:

  • творчого мистецького проекту у вигляді ролику на основі сучасних аудіо-візуальних програм (фото-шоу PRO);
  • інформаційного проекту у вигляді буклету в програмі Publisher;
  • інформаційної карти;
  • змістового наповнення персонального Google сайту вчителя мистецьких дисциплін.

 

Рефлексія курсів. Вчителі мистецтва висловили спільну думку про те, що без якісної мистецької освіти немислима повноцінна, глибока реалізація змісту та ідей НУШ, створення умов для інклюзивного навчання тощо. Мистецтво є спільним ресурсом у розвитку і критичного мислення, і емоційного інтелекту, і комунікативної, здоров’язбережувальної компетентності, загалом усіх ключових компетентностей. Воно завжди впливало і впливає на загальний рівень культури особистості, її адаптацію в соціумі, трансляцію духовно-моральних цінностей, збереженню традицій. Вчителі наголосили на тому, що формування і становлення випускника Нової української школи як особистості, патріота, інноватора формується в духовному, емоційно-психологічному безпечному середовищі, пов’язаному з використаннями мистецької освітньої галузі як складової Державного стандарту загальної середньої освіти.

На завершення вони висловили щиру вдячність керівництву та науково-педагогічним працівникам інституту за високу якість і цілісний зміст проведення теоретичних і практичних занять, створення сприятливих умов для подальшого професійного розвитку.