КОІПОПК

Лют 02 2018

Print this Запис

 31 січня 2018 відбулося засідання Вченої ради академії

На порядок денний винесено п’ять питань. Так, першим предметом розгляду стала Програма моніторингового дослідження «Врахування освітніх запитів і якості проведення курсів підвищення фахової кваліфікації». Програму представляла завідувач відділу моніторингу якості освіти Т.О.Луговська. Вона розкрила актуальність оновлення змісту діагностики курсів підвищення кваліфікації, очікувані результати, інструменти передбаченого  моніторингового дослідження, створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Програма отримала схвальну оцінку й рекомендована до упровадження в освітній процес академії.

Вчена рада із схвальною оцінкою розглянула також Програму підготовки тренерів щодо роботи в умовах Нової української школи у 2018/2019, 2019/2020 н.рр. для учителів початкових класів. Доповідач – завідувач відділу початкової освіти Л.П.Ткаченко, ознайомила із змістом навчальних тренінгів, технологію упровадження програми.

Третє питання порядку денного присвячене пошуку нових форм  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, приведення у відповідність до Закону України «Про освіту» тривалості курсового навчання. Більшістю голосів Вченою радою прийнято рішення про перехід з нового 2018/2019 навчального року на освітні програми обсягом 150 год. за різними формами, тривалістю та видами освіти,  включаючи інформальну.  З метою задоволення освітніх потреб педагогів області і диверсифікації форм, змісту, технологій  курсового  навчання, рішенням Вченої ради створено робочу групу, яка має запропонувати відповідні моделі підвищення кваліфікації.

Вченою радою також розглянуто матеріали ліцензійної справи та рукописи десяти видань, підготовлені науково-педагогічними та педагогічними працівниками академії до Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018».