КОІПОПК

Гру 18 2015

Print this Запис

17 грудня 2015 року в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» завершився перший модуль семінару-тренінгу швейцарсько-українського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

17 грудня 2015 року в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» завершився перший модуль  семінару-тренінгу для вчителів «Впровадження освіти для демократичного громадянства в навчально-виховний процес» в рамках реалізації швейцарсько-українського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСемінар-тренінг передбачав реалізацію компоненту «Вчителі». У заході взяли участь 16 вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Київської області та 9 працівників КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», які впроваджуватимуть ідеї, принципи та технології проекту в освітній процес. Метою впровадження третього компоненту «Вчителі» є підтримка сталого розвитку громадянського суспільства через поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні у процесі цільового навчання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Подальша реалізація громадянської освіти в загальноосвітніх навчальних закладах освітянами буде спрямована на:

  • цілеспрямоване і систематичне акцентування (приділення уваги, спеціальний розгляд) проблем громадянської освіти (ГО)  у змісті всіх предметів;
  • розгляд цих проблем у кожному предметі у відповідності до специфіки змісту предмету, що забезпечує системність формування громадянської компетентності (ГК);
  • доповнення, збагачення змісту предметів новими аспектами, наближеними до актуального життя учнів і їх потреб як громадян;
  • забезпечення повної інтеграції змісту громадянської освіти у викладання предмета, а отже вирішення вчителем низки організаційних питань: вибору навчальних тем, в яких оптимально може бути посилений громадянознавчий зміст, відбір, координація та збалансування засобів і методів навчання.

З учасниками семінару працювали експерти проекту та  сертифіковані тренери: Бендерець Наталія Миколаївна, перший проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук; Полтавцев Олександр Геннадійович, в. о. завідувача кафедри філософії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат філософських наук; Боярчук Ольга Іллівна, завідувач відділу виховної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; Микитюк Людмила Володимирівна, методист відділу виховної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; Гребенчук Тетяна Олександрівна, методист відділу методики викладання суспільствознавчих предметів; Мірошник Світлана Іванівна, старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Під час проходження навчання вчителі практикували  впровадження елементів змісту ГО в поєднанні з методами навчання, характерних для природознавчих дисциплін, що потребувало моделювання та демонстрації інтерактивних фрагментів уроків, вільного обговорення питань, висловлення і захист власної позиції, різних точок зору, постійну багатосторонню комунікацію, де учасники навчального процесу є рівноправними партнерами. Такий підхід є обов’язковим для громадянської освіти і може забезпечити формування процесуальної, емоційно-ціннісної та поведінкової складових ГК.

Під час другого модулю, який відбудеться 23 грудня 2015 року, учасники проекту презентуватимуть свої напрацювання щодо розвитку демократичного врядування в загальноосвітніх навчальних закладах.