КОІПОПК

Жов 05 2016

Print this Запис

5 жовтня 2016 року завершився триденний всеукраїнський семінар-тренінг у рамках реалізації українсько-швейцарського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA5 жовтня 2016 року у  КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» завершився триденний всеукраїнський семінар-тренінг з підготовки  експертів для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти нових пілотних регіонів України (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Полтавська, Херсонська області) у рамках  реалізації українсько-швейцарського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

В ході семінару-тренінгу учасники активно обговорювали та вивчали ключові аспекти демократичного врядування в закладах освіти. Серед них особливу увагу приділили темам демократичної культури, ключовим сферам демократичного врядування у навчальному закладі, механізмам впровадження освіти для розвитку демократії на шкільному та місцевому рівні, формуванню громадянських компетентностей учнів та вчителів, а також розвитку учнівського самоврядування. Особливо жваву дискусію викликала тема синергії влади, громади та школи у розбудові громадянського суспільства та вихованні нового покоління активних громадян України.

Учасники складали плани дій щодо демократизації школи, а також розробляли «дорожню карту» із запровадження нових прогресивних технологій навчання, які нестимуть не тільки теоретичний, а й практичний зміст в освіту. Важливого значення набули розробки освітньо-професійних програм та навчально- тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з даної проблеми. Зазначені наробки будуть особливо корисними для практичного використання педагогічними працівниками системи післядипломної освіти, особливо в умовах розбудови нової української школи.

Семінар-тренінг завершили та отримали свідоцтва про успішну участь 60 учасників.

Довідково. В рамках реалізації проекту в 2016-2018 роках передбачається впровадження навчальних курсів з ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл, проведення низки семінарів-тренінгів, науково-практичних комунікативних заходів. Особливу увагу буде приділено реалізації основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.