КОІПОПК

Лют 22 2019

Print this Запис

Громадянська відповідальність учителя Нової української школи: реалізація базових принципів ОДГ/ОПЛ у змісті післядипломної педагогічної освіти

21 лютого 2019 р. на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  проведено круглий стіл науково-педагогічних працівників кафедри суспільно-гуманітарної освіти з проблеми «Громадянська відповідальність учителя Нової української школи: реалізація базових принципів ОДГ/ОПЛ у змісті післядипломної педагогічної освіти».

У ході роботи були опрацьовані такі ключові  питання:

  • Цілі, базові принципи і  підходи освіти для громадянства і освіти з прав людини, їх реалізація у змісті післядипломної педагогічної освіти в контексті суспільних викликів і змін, потреб Нової української школи.
  • Громадянська відповідальність вчителя Нової української школи як ресурс формування громадянської компетентності та відповідальності учнів.
  • Технології та інструменти реалізації наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» (у змісті оновлених програм 5-9 класів),  спрямованої на формування діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

Тренери проекту Ковальова С.В., Мірошник С.В. зосередили увагу науково-педагогічних працівників на  ключовій громадянській компетентності  як функції демократичного освітнього середовища, на необхідності розвитку громадянської відповідальності вчителя як провідника демократичних змін, розкрила можливості створення міжнародного освітнього електронного ресурсу – сайт «Живемо в демократії», призначений для розвитку та утвердження демократії і прав людини в школі,  у процесі післядипломної освіти педагогічних працівників.

У ході роботи учасники круглого столу моделювали  навчальні ситуації на принципах і прийомах ОДГ/ОПЛ, виконували інтерактивні вправи, пов’язані із засвоєнням  знань про громадянську відповідальність («навчання про»), для розвитку розуміння і ставлення до громадянської відповідальності («навчання для розвитку розуміння та ставлень»), через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності («навчання через досвід»), реалізацією наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у рамках практики викладання окремих предметів освітніх галузей. У цьому контексті вони відзначили практичну значущість і спрямованість ресурсу, оскільки мали можливість адаптувати матеріали для навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації, під час проведення заходів міжкурсового періоду, у самоосвітній діяльності, у практиці навчання громадянської освіти.

 Рефлексія

 

В цілому науково-педагогічні працівники відмітили, що громадянська освіта у закладах загальної середньої освіти є пріоритетом  у роботі кожного вчителя, кожного педагогічного колективу, і  тому на часі діяльності кафедр є проведення комплексу науково-практичних заходів, тренінгів, майстер-класів для набуття і обміну новим досвідом громадянської освіти, дисемінації кращих практик  демократії, які сприяють прискоренню процесів, що наближають Україну до європейських стандартів життя та демократії, формуванню активного, свідомого молодого покоління громадян демократичної держави.