КОІПОПК

Сер 28 2018

Print this Запис

Інструктивно-методична нарада «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в контексті Концепції нової української школи» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів мистецьких дисциплін

28 серпня 2018 року на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» проведено інструктивно-методичну нараду «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в контексті Концепції нової української школи»для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів, які координують роботу вчителів мистецьких дисциплін.

У роботі наради взяли участь Логімахова Оксана Анатоліївна, в.о. завідувача відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу та Власова Валерія Гаврилівна, методист відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу.

Під час наради було розглянуто такі питання:

  • про формування ключових компетентностей нової української школи в оновленому змісті загальної мистецької освіти;
  • про нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у 2018/2019 н.р.;
  • про аксіологічний підхід як засіб викладання образотворчого мистецтва.

Вироблено такі спільні рекомендації:

1. Провести засідання методичних об’єднань вчителів музичного, образотворчого мистецтва, художньої культури та інтегрованого курсу «Мистецтво» на яких:

  • розглянути  і обговорити лист МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2018 навчальному році»  і методичні рекомендації МОН України та КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 н. р.;
  • ознайомити освітян із основними положеннями та структурою оновлених програм із музичного та образотворчого мистецтва для учнів 1-7 класів;
  • опрацювати з учителями питання щодо реалізації нового змісту освіти в 1-х та 10-х класах із навчального предмету «Мистецтво».

2. Сприяти створенню та організації діяльності професійного об’єднання учителів, які викладають предмети художньо-естетичного циклу.

3. Надавати науково-методичну допомогу вчителям мистецьких дисциплін у процесі розроблення дидактичних матеріалів, навчальних програм факультативів та курсів за вибором, електронних посібників тощо.

4. Продовжити:

  • діяльність творчих груп учителів мистецьких дисциплін на базі регіональних методичних служб щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді, конкурсах-захистах Малої академії наук, творчих конкурсах із предметів художньо-естетичного спрямування;
  • розроблення навчально-методичних та дидактичних матеріалів для реалізації змісту оновлених програм освітньої галузі «Мистецтво» (5-11 кл.).

5. Підготувати й подати інформацію для формування банку даних про кількісний і якісний склад учителів району (міста), які викладають музичне, образотворче мистецтво, інтегрованого курсу «Мистецтво» та художню культуру на електронну адресу logimah@bigmir.net.