КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Педагоги-організатори

ПЕРЕДМОВАped_org

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації педагогів-організаторів, Ви маєте можливість:

 • удосконалити знання педагога-організатора про структуру та зміст професійно-педагогічної діяльності, з теорії і методики виховної роботи, дозвільно-ігрової діяльності;
 • сформувати навички цілеспрямованої самостійної роботи з інформаційними ресурсами

Мета курсу

 • підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів-організаторів;
 • поглиблення професійних знань та вмінь педагога-організатора,
 • приведення професійної компетентності педагога-організатора у відповідність з визначеними завданнями освіти і виховання, підвищення інтелектуального й загальнокультурного рівня.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • педагоги-організатори Київської області та інших регіонів України, які мають першу, вищу кваліфікаційні категорії та педагогічне звання “педагог-організатор”.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • основні теоретичні положення сучасної педагогічної науки;
 • сучасні виховні технології;
 • методи соціально-педагогічних досліджень;
 • методику аналізу виховної справи, підготовки виступу, доповіді, реферату, анотації, рецензії;
 • сутність, види та критерії оцінювання передового педагогічного досвіду;
 • алгоритм узагальнення та оформлення власного досвіду роботи.

Слухачі будуть вміти:

 • впроваджувати ідеї перспективного педагогічного досвіду в практичній діяльності;
 • аналізувати та узагальнювати власний досвід роботи;
 • ефективно використовувати досягнення психолого-педагогічних наук у практичній діяльності;
 • розробляти методичні рекомендації та матеріали щодо організації виховної роботи з учнями в позакласний час;
 • організовувати роботу клубу, гуртка, студії, секції за типовою чи авторською програмою;
 • вести пропагандистську роботу;
 • створювати умови для самопізнання, самореалізації та самоствердження особистості дитини;
 • організовувати співробітництво з громадськими об’єднаннями та організаціями, підприємствами та установами, що сприяють соціальному становленню дітей;
 • організовувати дозвілля з дітьми та підлітками, в тому числі – з девіантною поведінкою.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення  кваліфікації педагогів-організаторів розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний, дистанційний, очний.

Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою  Microsoft Office
 • навички роботи в Інтернеті, з електронною поштою
 • можливість працювати в Інтернеті протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Боярчук Ольга Іллівна, завідувач відділу виховної роботи

boyarchyk@bigmir.net

Микитюк Людмила Володимирівна, методист відділу виховної роботи

lmikityk@ukr.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: