КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Практичні психологи закладів дошкільної освіти

ПЕРЕДМОВАprakt_psux_DNZ

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації практичних психологів ЗДО, Ви маєте можливість:

 • ознайомитись з новими психодіагностичними методиками;
 • засвоїти нові, перспективні форми проведення тренінгових занять;
 • оволодіти навичками впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • засвоїти ефективні технології проведення консультативної діяльності;
 • освоїти методики роботи з обдарованими дітьми.

Мета курсу

Розширення методичного діапазону знань, збагачення творчого потенціалу практичних психологів закладів дошкільної освіти.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • правові основи діяльності практичних психологів ЗДО;
 • основні теоретичні положення розвитку особистості у ЗДО;
 • організаційно-методичні аспекти забезпечення психологічного супроводу дітей ЗДО;
 • особливості проведення психодіагностичного обстеження у ЗДО;
 • соціальні структури суспільства та принципи дослідження соціальних явищ;
 • сутність, зміст та особливості методів дослідження індивідуально-типологічних особливостей дітей, їхню структуру та класифікацію;
 • загальні закономірності розвитку особистості в онтогенезі й особливості соціальної ситуації розвитку в кожному віковому періоді;
 • основи здійснення самоаналізу результативності діяльності.
 • соціальну реальність, розуміння існуючих соціально-психологічних проблем;
 • психофізіологію розвитку, функціональних станів дітей;
 • принципи побудови корекційно-розвивальних програм, основні етапи проведення корекційно-розвивальної роботи та ефективні техніки психологічної корекції;
 • методику організації та проведення тренінгових занять;
 • основні питання загальної теорії консультування;
 • специфіку потреб різних категорій і вікових груп;
 • сімейні ролі та шляхи їх реалізації, етапи розвитку сім’ї;
 • типологію конфліктів, способи та засоби їх попередження і прогнозування.

Слухачі будуть вміти:

 • розробляти план роботи психологічної служби ЗДО відповідно до основних нормативно-правових документів;
 • здійснювати аналіз конкретного освітнього середовища ЗДО та прогнозувати його подальший розвиток і вдосконалення;
 • володіти знаннями з проблем організації та змісту корекційно-розвивальної консультативної діяльності, використовуючи ефективні психокорекційної техніки і прийоми, технології конструювання;
 • визначити рівень готовності дитини до навчання, проводити діагностику особистністних рис та якостей, особливостей характеру, рівня розвитку пізнавальних процесів дітей;
 • проводити різноманітні форми розвивального супроводу обдарованих дітей;
 • запобігати конфліктам у педагогічних колективах, проводити тренінгові заняття з метою розвитку навичок конструктивного розв’язання конфліктів;
 • готувати виступи на психолого-педагогічні консиліуми, батьківські збори та інші просвітницькі та профілактичні заходи у ЗДО;
 • консультувати педагогічних працівників щодо ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • проводити психологічну просвіту з питань індивідуального підходу до дитини;
 • проводити профілактичні заходи для педагогів щодо попередження появи синдрому “емоційного вигорання”, використовувати релаксаційні техніки щодо відновлення психофізіологічного функціонування організму.

 Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації практичних психологів ЗДО розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний-дистанційний-очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • практичні психологи закладів дошкільної освіти Київської області та інших регіонів України;
 • практичні психологи, які мають першу або вищу кваліфікаційну категорію;
 • практичні психологи, які не мають можливості підвищувати свою кваліфікацію за очною  формою навчання

 Що необхідно для участі в курсі?

Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з MicrosoftWord;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

 Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Маковкіна Наталія Олександрівна, завідувач відділу практичної психології і соціальної роботи
dfn_vuhovatel@ukr.net
Багдасарова Людмила Віталіївна, методист відділу практичної психології і соціальної роботи
  ——————————————————————————–
Також до вашого відома: