КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Практичні психологи

ПЕРЕДМОВАprakt_psux

Навіщо вивчати курс?
Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації практичних психологів, Ви маєте можливість:

 • ознайомитися з новими психодіагностичними методиками;
 • засвоїти нові, інтерактивні форми проведення тренінгових занять;
 • освоїти методики роботи з обдарованими дітьми, підготовки учнів до участі в олімпіадах та роботі МАН.

Мета курсу

 • підвищення рівня кваліфікації  (вивчення та активне впровадження інноваційних технологій щодо проведення психодіагностичної, корекційно-відновлювальної, розвивальної та консультативної роботи, формування психологічної компетентності);
 • розширення методичного діапазону знань, збагачення їх творчого потенціалу;
 • отримання нової інформації;
 • професійний розвиток та саморозвиток практичного психолога.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

 • практичні психологи навчальних закладів Київської області та інших регіонів України;
 • практичні психологи, які мають вищу освіту зі спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія”;
 • практичні психологи, які  мають першу або вищу кваліфікаційну категорію;

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі знатимуть:

 • основні теоретичні положення розвитку особистості в системі освіти;
 • соціальні структури суспільства та принципи дослідження соціальних явищ;
 • сутність, зміст та особливості методів дослідження індивідуально-типологічних особливостей дітей, їхню структуру та класифікацію;
 • загальні закономірності розвитку особистості в онтогенезі й особливості соціальної ситуації розвитку в кожному віковому періоді;
 • особливості розвитку дітей з фізичними та психічними вадами, закономірності їх освіти та виховання;
 • основи здійснення самоаналізу результативності  діяльності;
 • соціальну реальність, розуміння існуючих соціально-психологічних проблем;
 • правові основи діяльності практичного психолога закладу освіти;
 • психофізіологію навчання, функціональних станів;
 • принципи та правила роботи тренінгових груп;
 • систему потреб особистості, яка є основою виникнення конфліктів;
 • методологію використання теоретичних основ, законів та положень для формування розуміння наукової картини світу.
 • загальні питання наукових досліджень і джерельні методологічні передумови соціально-психологічних досліджень;
 • основні питання загальної теорії консультування;
 • сфери застосування психодіагностики та особливості проведення психодіагностичного обстеження за різних умов;
 • специфіку потреб різних категорій і вікових груп;
 • сімейні ролі та шляхи їх реалізації, етапи розвитку сім’ї;
 • типологію конфліктів, способи та засоби їх попередження і прогнозування.

Слухачі вмітимуть:

 • розробляти план роботи психологічної служби у навчальному закладі відповідно до основних нормативно-правових документів, які регламентують діяльність працівників психологічної служби системи освіти;
 • здійснювати аналіз конкретного освітнього середовища (навчального закладу) та прогнозувати його подальший розвиток і вдосконалення;
 • володіти теоретичними знаннями та практичними навичками щодо проведення психологічного консультування та психокорекції;
 • проводити діагностику особистісних рис та якостей, особливостей характеру, рівня розвитку пізнавальних інтересів учнів, обробляти дані та оформляти за їх результатами рекомендації для адміністрації, педагогів, батьків, учнів;
 • діагностувати рівень розумового розвитку учнів, які мають труднощі у навчанні, надавати рекомендації педагогам, батькам щодо організації їх навчання та виховання;
 • визначати причини дезадаптації учнів та знаходити шляхи її подолання;
 • запобігати конфліктам в учнівських та педагогічних колективах, проводити тренінгові заняття з учасниками навчально-виховного процесу для розвитку навичок конструктивного розв’язання конфліктів;
 • організовувати та проводити соціометричні дослідження у класах, визначати структуру взаємовідносин, статус у колективі;
 • попереджувати суїцидальну поведінку дітей та підлітків;
 • надавати психологічну підтримку учням у підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вести ефективний психолого-педагогічний супровід профільного навчання у закладі освіти: консультувати старшокласників з проблем професійного вибору, допомагати у професійному самовизначенні;
 • готувати виступи на психолого-педагогічні консиліуми, батьківські збори та інші просвітницькі та профілактичні заходи;
 • визначати особливості педагогічного колективу, етапи його розвитку за методиками соціально-психологічного дослідження, характеризувати методи особистісного росту педагога з наданням рекомендацій;
 • вести ефективний психолого-педагогічний супровід обдарованої молоді у закладі освіти;
 • надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні індивідуального підходу до навчання і виховання учнів;
 • проводити профілактичні заходи серед педагогічних працівників щодо попередження появи “синдрому емоційного вигорання”, проводити релаксаційні заходи щодо відновлення психофізіологічного функціонування організму.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації практичних психологів розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курс?

Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач відділу практичної психології і соціальної роботи

Багдасарова Людмила Віталіївна, методист відділу практичної психології і соціальної роботи

——————————————————————————–
Також до вашого відома: