КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Соціальні педагоги закладів дошкільної освіти

ПЕРЕДМОВА3734-624x468

Навіщо вивчати курс?

Підвищення фахової кваліфікації соціальних педагогів ДНЗ за дистанційною формою навчання:

 • дасть можливість розкрити зміст основних законодавчих актів, що стосуються реалізації прав та інтересів дітей;

 • сприятиме розширенню необхідних науково-теоретичних та методичних знань;

 • спонукатиме до розвитку творчості, підняття загальної культури та рівня професіоналізму.

Мета курсу

 • поглиблення професійних знань і вмінь соціального педагога ДНЗ,
 • підвищення його педагогічної майстерності,
 • підготовки з проблем теорії і практики соціального виховання, організації та змісту діагностичної, профілактичної, прогностичної, захисної, консультативної соціально-перетворюючої функцій соціального педагога ДНЗ;
 • приведення професійної компетентності соціального педагога ДНЗ у відповідність із визначеними завданнями освіти і виховання, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня слухачів курсів

Користувачами даного дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Соціальна педагогіка ДНЗ” можуть бути:

 • соціальні педагоги дошкільних навчальних закладів Київської області та інших регіонів України, які мають відповідну фахову освіту із спеціальностей “Соціальна педагогіка” або “Соціальна робота”;
 • соціальні педагоги, які не мають можливості підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі знатимуть:

 • вітчизняні та зарубіжні інноваційні технології в галузі соціальної педагогіки;

 • принципи та прийоми проведення соціально-педагогічних досліджень;

 • основи проведення та методологічні передумови наукових досліджень;

 • основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність соціального педагога;

 • загальні питання наукових досліджень і джерельні методологічні передумови соціально-психологічних досліджень;

 • сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій та їхній вплив на особистість;

 • найбільш перспективні вітчизняні й зарубіжні досягнення в галузі наук психолого-педагогічного циклу;

 • особливості роботи з дітьми дошкільного віку;

 • функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;

 • основи соціально-правового захисту дітей;

 • форми і методи організації змістовного дозвілля дошкільників.

Слухачі вмітимуть:

 • надавати соціальну допомогу дітям, батькам та працівникам ДНЗ;
 • проводити профілактичну роботу з попередження відхилень поведінки;
 • попереджувати суїцидальну поведінку;
 • здійснювати соціально-педагогічний супровід розвитку дітей;
 • використовувати у своїй діяльності досягнення педагогічної та психологічної науки;
 • узагальнювати та поширювати власний досвід серед колег, використовуючи різні форми науково-методичної роботи;
 • організовувати роботу з батьками, спрямовану на розвиток їхньої педагогічної культури;
 • здійснювати супровід соціально незахищених категорій дітей;
 • розробляти власні методологічні розробки, програми та проекти.

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації соціальних педагогів ДНЗ розрахований на 6 місяців, структурно складається з інформаційного, змістового та контрольно-узагальнюючого блоків.

 Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач відділу практичної психології і соціальної роботи
Багдасарова Людмила Віталіївна, методист відділу практичної психології і соціальної роботи
——————————————————————————–
Також до вашого відома: