КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі біології

ПЕРЕДМОВАvh_biologiya

Навіщо вивчати курс?

 Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Біологія”, “Біологія і екологія” Ви:

 • опрацюєте складні теоретичні питання згідно з навчальними програмами та темами, які вводяться в нові програми з біології і екології;
 • ознайомитесь з передовими методиками викладання предмету і засвоїте нові перспективні форми проведення навчальних занять;
 • опрацюєте методики диференційованого навчання, та проведення нетрадиційних уроків;
 • освоїте методики розв’язування задач з біології та екології;
 • опануєте методику роботи з обдарованими дітьми.

Мета курсу

 • підготувати вчителів до викладання біології і екології на якісно новому рівні (активного впровадження нових форм і методів навчання біології і екології, перспективних технологій, зокрема: ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями та можливостями використання комп’ютерних програм);
 • спонукати до розвитку творчого потенціалу кожного вчителя, його інтелектуального і загальнокультурного рівнів;
 • вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук.

Користувачами дистанційного курсу  можуть бути:

 • вчителі біології Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити фахову кваліфікацію і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

 Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • основні теоретичні положення сучасної біології і екології та методики їх викладання на високому науковому рівні;
 • інноваційні технології навчання біології і екології.
 • принципи і проведення наукових досліджень та методичної роботи;
 • методику підготовки рецензій, анотацій, здійснювати аналіз підручників і програм;

Слухачі будуть вміти:

 • використовувати  досягнення сучасної біологічної, педагогічної та психологічної наук з урахуванням вікових особливостей учнів
 • вести методичну і дослідницьку роботу
 • брати участь у розробці альтернативних програм, рекомендацій, посібників

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Біологія”, “Біологія і екологія” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою  Microsoft Office
 • навички роботи в Інтернеті, з електронною поштою
 • можливість працювати в Інтернеті протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Матущенко Тетяна Антонівна, завідувач відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я tmatyschenko@ukr.net

Очкало Вікторія Василівна, методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я

o4kalo@uk.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: