КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі екології

ПЕРЕДМОВА

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Екологія”, Ви:

 • опрацюєте складні теоретичні питання згідно з навчальними програмами та темами;
 • ознайомитесь з передовими методиками викладання предмету і засвоїте нові перспективні форми проведення навчальних занять;
 • опрацюєте методики диференційованого навчання та проведення нетрадиційних уроків для сталого розвитку;
 • освоїте методики розв’язування задач з екології;
 • опануєте методику роботи з обдарованими дітьми.

Мета курсу

 • підготувати вчителів до викладання екології на якісно новому рівні (активного впровадження нових форм і методів навчання екології);
 • спонукати до розвитку творчого потенціалу кожного вчителя, його інтелектуального і загальнокультурного рівнів;
 •  вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук.

Користувачами дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Екологія” можуть бути:

вчителі екології Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікацію за дистанційною формою навчання і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Екологія” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що знатимуть і вмітимуть слухачі?

Слухачі  знатимуть:

 • основні теоретичні положення сучасної екології і методики їх викладання на високому науковому рівні;
 • інноваційні технології навчання екології та сталому розвитку;
 • принципи і проведення наукових досліджень та методичної роботи;
 • методику підготовки рецензій, анотацій, здійснювати аналіз підручників і програм.

Слухачі вмітимуть:

 • використовувати  досягнення сучасної екологічної, педагогічної та психологічної наук з урахуванням вікових особливостей учнів;
 • вести методичну і дослідницьку роботу;
 • брати участь у розробці альтернативних програм;
 • Реалізувати Освіту для сталого розвитку.

Що необхідно для участі в курсі?

Під час роботи з даним курсом необхідно мати:

 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Тьютор курсу

Очкало Вікторія Василівна, методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров`я

——————————————————————————–
Також до вашого відома: