КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі економіки

ПЕРЕДМОВАvh_ekonomika

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Економіка”, Ви:

 • ознайомитесь з сучасними підходами до викладання економіки, ефективними методиками та формами проведення навчальних занять, методами розв’язування розрахункових задач;
 • опрацюєте складні теоретичні питання відповідно до нових тем, що вводяться до навчальних  програм із предмета;
 • освоїте методики: проведення нетрадиційних занять економіки, використання інтерактивних та ІКТ-технологій; організації роботи з обдарованими дітьми;
 • сформуєте уміння моделювати власні варіанти дидактичних матеріалів і навчальних занять.

Мета курсу

 • підвищення рівня психолого-педагогічної, фахової та методичної підготовки  вчителів економіки;
 • удосконалення теоретичних фахових знань, практичних умінь і навичок, пов’язаних з педагогічною та методичною діяльністю.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • вчителі економіки  Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити  фахову кваліфікацію і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів зі спеціальності “Економіка” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • напрями удосконалення змісту і структури шкільної економічної освіти;
 • концепцію шкільної економічної освіти, сучасні технології навчання;
 • методики диференційованого навчання, підготовки індивідуальних та групових учнівських проектів;
 • методологію використання теорій, законів та положень для формування розуміння наукової картини світу.
 • принципи і прийоми проведення наукових досліджень та методичної роботи;
 • основні теорії, положення і закономірності  економіки, методику їх викладання на високому науковому рівні;
 • новітні досягнення економічної та педагогічної наук;
 • теоретичні та психологічні аспекти процесу міжособистісного спілкування у форматі “влада – навчальний заклад – громада”.

Слухачі будуть вміти:

 • здійснювати планування навчальної та методичної роботи, самоаналіз результатів діяльності, прогнозування перспектив навчально-виховного процесу і визначення напрямів професійного самовдосконалення;
 • формувати науковий світогляд учнів у процесі вивчення економіки;
 • критично використовувати досягнення педагогічної і психологічної науки та передового педагогічного досвіду;
 • вести дослідницьку роботу;
 • узагальнювати власний досвід роботи, творчо захищати свої досягнення;
 • вибудовувати власну траєкторію професійного зростання та розвитку;
 • розробляти підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації;
 • забезпечувати ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей педагогічного процесу і дидактичних вимог;
 • організовувати роботу авторської школи, творчої групи, школи передового досвіду, опорної школи, школи молодого вчителя.

Що необхідно для участі в курсі?

 • наявність комп’ютера із встановленими операційною системою Windows;
 • уміння працювати в мережі Інтернет.

Консультування можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій, кандидат географічних наук, доцент.

andreydovgan@ukr.net

Також до вашого відома: