КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі фізики

ПЕРЕДМОВАvh_fizuku

Навіщо вивчати курс

Вивчаючи даний дистанційний курсВи маєте можливість:

 • самостійно поглибити й закріпити теоретичні фахові знання;
 • формування практичних вмінь і навичок, пов’язаних з педагогічною, методичною діяльністю й реалізацією ефективних методів навчання і виховання школярів;
 • формування здатності вчителя працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, сучасного дидактичного матеріалу, змісту і форм навчання.

Мета курсу

 • підвищення рівня кваліфікації вчителів фізики на основі дистанційного навчання (самостійне вивчення та активне впровадження нових прийомів і методів навчання фізики, навчальних занять нових форм, перспективних технологій);
 • розширення методичного діапазону знань, збагачення їх творчого потенціалу;
 • забезпечення новою інформацією.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • принципи та прийоми проведення методичних та наукових досліджень;
 • методику підготовки рефератів, рецензій, анотацій, аналізів підручників і програм;
 • основні теоретичні положення сучасної фізики і методики їх викладання на високому науковому рівні.

Слухачі будуть вміти:

 • здійснювати планування навчальної та методичної роботи, самоаналіз результатів діяльності прогнозування перспектив навчально-виховного процесу;
 • використовувати досягнення педагогічної та технологічної науки на практиці;
 • вести методичну та дослідницьку роботу;
 • брати участь у розробці альтернативних програм, підручників, посібників, рекомендацій;
 •  узагальнювати власний досвід та вести авторську школу;
 • застосовувати інноваційні освітні технології у власній практиці.

Терміни навчання
Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Фізика” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний-дистанційний-очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • учителі фізики Київської області та інших регіонів України, які мають першу або вищу кваліфікаційну категорію та не можуть підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Що необхідно для участі в курсі?

При роботі з даним курсом необхідно мати:

 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

——————————————————————————–
Також до вашого відома: