КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі хімії

ПЕРЕДМОВАvh_ximii

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів хімії, Ви маєте можливість:

 • опрацювати складні теоретичні питання згідно з навчальними програмами та темами, які вводяться в нові програми з хімії;
 • ознайомитись з передовими методиками викладання предмета і  новими, сучасними формами проведення навчальних занять;
 • опрацювати методики диференційованого навчання та проведення  нестандартних занять з хімії;
 • освоїти методики розв’язування розрахункових та експериментальних задач;
 • роботи з обдарованими дітьми, підготовки учнів до участі в олімпіадах та роботі МАН;
 • моделювати власні варіанти дидактичних матеріалів і навчальних занять.

Мета курсу

 • підготовка вчителя до викладання хімії на якісно новому рівні (активне впровадження нових форм і методів навчання хімії, перспективних технологій; реалізація завдань профільного навчання)
 • розширення методичного діапазону вчителя, збагачення його творчого потенціалу – отримання нової інформації;
 • професійний розвиток та саморозвиток вчителя.

 Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • основні теорії, положення і закономірності з хімії, методику їх викладання;
 • напрями удосконалення змісту і структури шкільної хімічної освіти;
 • принципи, зміст і основні форми організації профільного та допрофільного навчання;
 • правила з техніки безпеки, охорони здоров’я та збереження життя дітей при вивченні хімії;
 • передові технології навчання хімії, досягнення хімічної та педагогічної науки.
 • методику проведення наукових досліджень та методичної роботи;
 • методику підготовки рефератів, рецензій, анотацій, аналізу підручників і програм;
 • основи здійснення самоаналізу результативності діяльності.

Слухачі будуть вміти:

 • здійснювати планування навчальної та методичної роботи, самоаналіз результатів діяльності, прогнозування перспектив навчально-виховного процесу і визначення напрямів професійного самовдосконалення;
 • вести методичну та дослідницьку роботу;
 • здійснювати допрофільну підготовку учнів основної школи;
 • використовувати навчальне обладнання, комп’ютерну техніку;
 • готувати завдання для здійснення контролю навчальних досягнень учнів, різних видів і рівнів;
 • формувати власний стиль викладання хімії, узагальнювати досвід роботи, творчо захищати свої досягнення;
 • брати участь у розробці альтернативних шкільних програм, факультативних курсів, підручників, посібників, рекомендацій;
 • організувати авторську школу, вести творчу групу, школу передового досвіду, опорну школу, школу молодого вчителя.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів хімії розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • вчителі хімії навчальних закладів Київської області та інших регіонів України;
 • вчителі хімії, які мають першу або вищу кваліфікаційну категорію;
 • вчителі хімії, які не мають можливості підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання

Що необхідно для навчання

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, Microsoft Office (Word, Excel…);
 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Бобкова Олена Степанівна,  методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я
dfn_himia@ukr.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: