КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі художньої культури

ПЕРЕДМОВАvh_XK

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів художньої культури, Ви:
♦ оволодієте мовою мистецтв та поглибите знання про види, жанри, стилі і напрями у світовій та українській культурі, їх характерні особливості;
♦ розвинете вміння аналізувати, оцінювати та інтерпретувати художні особливості мистецьких творів та власних художніх суджень;
♦ збагатите досвід творчої інтерпретації змісту програми з художньої культури;
♦ зможете створити умови для використання ІКТ у процесі організації навчально-виховного процесу на уроках художньої культури та самостійної роботи з Інтернет ресурсами;
♦ ознайомитесь  з методологічними, теоретичними та методичними аспектами викладання предмету в загальноосвітніх навчальних закладах та  сучасними технологіями художньо-естетичної освіти школярів;
♦ поглибите мистецький досвід, тезаурус та художньо-емоційні враження від спілкування з творами мистецтва;
♦ розширите художньо-естетичний світогляд та розвинете цілісну художню картину світу.

Мета курсу

розвиток  педагогічної майстерності вчителів художньої культури та поглиблення їхньої професійної компетентності в питаннях теорії й практики художньо-естетичної освіти школярів

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:
♦ основи історії та теорії художньої культури;
♦ світову та національну художню культуру зі складовим регіональним компонентом;
♦ державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура“;
♦ теоретико-методологічні аспекти художньо-естетичної освіти школярів;
♦ філософію мистецтва;
♦ психологію сприймання мистецтва;
♦ дидактичні основи організації педагогічного процесу;
♦ критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з художньої культури.

Слухачі будуть вміти:
♦ здійснювати творчий підхід до організації навчального процесу на уроках художньої культури;
♦ самостійно планувати навчальні заняття та знаходити необхідну цікаву інформацію до них;
♦ кваліфіковано будувати урок від виникнення творчого задуму до отримання результату на основі проб лематизації змісту художньої культури, художньо-педагогічної драматургії;
♦ знаходити широкі крос-культурні зв’язки єдності унікальної високої культури та культури повсякденної;
♦ використовувати діяльнісні методи у викладанні предмета з метою зміни життєвих установок підлітків, їхньої переорієнтації на самостійне і критичне використання отриманих знань та умінь в життєвих ситуаціях;
♦ здійснювати інтерпретацію мистецьких творів;
♦ організовувати художньо-педагогічну взаємодію у різних формах спілкування з мистецтвом;
♦ впроваджувати інноваційні художньо-педагогічні технології на уроках художньої культури;
♦ комбінувати методи та технології проблемного, активного, інтерактивного, ситуативного навчання на уроках;
♦ створювати власні авторські проекти та організовувати проектну діяльність учнів;
♦ організовувати проблемні ситуації та знаходити оригінальні рішення виходу з них;
♦ стимулювати творчу активність учнів та впливати та розвиток їхніх пізнавальних інтересів;
♦ активізувати самоосвітню діяльність.

Терміни навчання
Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Художня культура” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний-дистанційний-очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

вчителі мистецьких дисциплін, які викладають художню культуру, музичне та образотворче мистецтво, бажають підвищити фахову кваліфікацію та мають першу або вищу кваліфікаційну категорію.

Що необхідно для участі в курсі?

Для проходження навчання необхідно мати:
♦ навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
♦ навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
♦ можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
♦ власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін
kov_svit@bigmir.net

Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу
logimah@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: