КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі інформатики

ПЕРЕДМОВАvh_informatuku

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи даний дистанційний курс Ви:

 • самостійно оволодієте  основами викладання основ алгоритміки та інформаційних технологій;
 • поглибите знання і вміння, пов’язаних із особливостями викладання основ алгоритміки та інформаційних технологій в школі;
 • ознайомитесь із сучасними методиками проведення навчальних занять, особливостями роботи з обдарованими дітьми.

Мета курсу

 • підготовити вчителів до викладання інформатики на якісно новому рівні (активне впровадження нових форм і методів навчання інформатики, перспективних технологій);
 • збагатити творчий потенціал вчителів;
 • забезпечити новою інформацією;
 • поглибити та вдосконалити систему дидактичних та фахових знань і вмінь вчителя інформатики, що сприятиме активізації його творчої діяльності та професійному зростанню.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

 •  учителі інформатики Київської області та інших регіонів України, що мають першу або вищу кваліфікаційну категорію;
 •  учителі інформатики, які не мають можливості підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Що будуть знати і вміти слухачі?

    Слухачі будуть знати:

 • наукові основи методики викладання інформатики в школі;
 • найбільш перспективні вітчизняні й зарубіжні досягнення в галузі наук психолого-педагогічного циклу;
 • базові науково-методичні основи створення підручників, посібників, авторських програм і авторської школи.

        Слухачі будуть вміти:

 • виявляти максимально високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості;
 • досконало володіти інноваційними освітніми технологіями;
 • забезпечити створення і впровадження в практику авторських методичних систем викладання предмета, власних посібників, методичних розробок, авторських програм з предмета

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів інформатики розрахований на 6 місяців, структурно складається з інформаційного, змістового та контрольно-узагальнюючого блоків.

Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно мати:

 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

 Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Федорчук Валерій Анатолійовичзавідувач відділу методики викладання інформатики та обчислювальної техніки
fedorchukva@ukr.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: