КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі іноземної мови

ПЕРЕДМОВА vh_inozemna

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи даний дистанційний курс, Ви:

 • оволодієте інтерактивними методами та технологіями викладання  іноземної мови;
 • ознайомитесь із сучасною методичною термінологією;
 • ознайомитесь із технологією еклектизму та навчитеся впроваджувати  її в практику роботи.
 • ознайомитесь із питаннями філософії освіти, актуальними проблемами сучасної педагогіки, психології особистості, соціології, культурології, методики та практики викладання іноземних мов.

Мета курсу

 • формування у вчителів навиків викладання іноземних мов за комунікативною методикою;
 • ознайомлення з особливостями роботи в школі І ступеня;
 • навчання методики викладання другої іноземної мови;
 • формування навиків роботи у профільних класах.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • вчителі іноземних мов Київської області та інших регіонів України,  які мають першу або вищу кваліфікаційну категорію;
 • вчителі іноземних мов, які не мають можливості підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі дізнаються про:

 • принципи, форми та методи навчання іноземних мов;
 • актуальні проблеми викладання ;
 • вимоги до сучасного заняття з іноземної мови;
 • методи, засоби контролю та оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • принципи організації парної, групової та проектної форм роботи;
 • інноваційні освітні технології;
 • вимоги щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду;

Слухачі навчаться:

 • застосовувати елементи інноваційних технологій у власній педагогічній практиці;
 • використовувати сучасні інформаційні технології при вивченні іноземної мови;
 • реалізовувати міжпредметні зв’язки в процесі навчальної діяльності;
 • враховувати соціокультурний аспект у викладанні іноземних мов;
 • застосовувати на заняттях парну, групову та проектну форми роботи;
 • створювати і впроваджувати в практику методичні розробки, авторські програми і посібники;
 • узагальнювати систему роботи.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Іноземна мова” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows
 • навички роботи в мережі Інтернет
 • можливість працювати в Інтернеті протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

   Консультації можна отримати, звернувшись до тьюторів курсу

Скрипчук Наталя Володимирівна, завідувач відділу методики викладання іноземних мов та міжнародних освітніх програм natali_skripchuk@ukr.net
Ковровський Ігор Григорович, методист відділу методики викладання іноземних мов та міжнародних освітніх програм kovrovski@mail.ru

Кушнір Ярослава Анатоліївна, методист відділу методики викладання іноземних мов та міжнародних освітніх програм mizhnarodni1@ukr.net

Бендерець Юлія Юріївна, методист відділу методики викладання іноземних мов та міжнародних освітніх програм mizhnarodni1@ukr.net

 ——————————————————————————–
Також до вашого відома: