КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі-логопеди

ПЕРЕДМОВАvh_logopedu

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів-логопедів, Ви отримаєте можливість:

 • поглибити знання природи мовленнєвих вад учнів, патогенезу, симптоматики та механізмів мовленнєвих порушень, а також перспективного планування роботи з дітьми-логопатами різного віку,
 • дізнатись про сучасні підходи в корекційній педагогіці та психології щодо виявлення та корекції дітей з порушеннями мовлення;
 • познайомитись з досвідом практиків щодо проведення навчально-корекційних занять з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • удосконалити професійні уміння щодо застосування у практичній діяльності сучасних діагностичних та корекційних методів та методик;
 • формуватимете на грунті розглянутих прикладів особисті підходи та відношення до здійснення корекційної-реабілітаційної діяльності.

Мета курсу

 • ознайомити вчителів-логопедів з сучасними діагностичними методиками виявлення та обстеження дітей, які мають порушення усного та писемного мовлення;
 • з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей визначити найбільш ефективну послідовність у корекційної відновлюваній роботі з дітьми різного віку;
 • ознайомити з особливостями використання ефективних форм і засобів активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання та профілактики порушення письма;
 • розглянути умови та напрямки ефективної співпраці вчителя-логопеда з педагогічними працівниками та батьками дітей з порушеннями мовлення;
 • визначити критерії підбору дидактичного матеріалу для розвитку зв’язного мовлення дітей різних вікових груп;
 • запропонувати засоби оцінки ефективності впливу корекційної-відновлюваних методик;
 • підвищити рівень мотивації учителів-логопедів до наступної самоосвіти, формувати позитивні мотиви навчання, самостійності, активності, творчої ініціативи, вміння творчо розв’язувати актуальні завдання.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

 вчителі-логопеди Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити фахову кваліфікацію і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі знатимуть:

 • сучасні діагностичні методики виявлення та обстеження дітей, які мають порушення усного та писемного мовлення;
 • як ефективніше спланувати корекційної-відновлювану роботу з дітьми різного віку;
 • особливості використання ефективних форм і засобів активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання та профілактики порушення письма;
 • умови та напрямки ефективної співпраці вчителя-логопеда з педагогічними працівниками та батьками дітей з порушеннями мовлення;
 • критерії підбору дидактичного матеріалу для розвитку зв’язного мовлення дітей різних вікових груп;
 • засоби оцінки ефективності впливу корекційної-відновлюваних методик.

Слухачі вмітимуть:

 • виявляти, обстежувати вихованців дошкільних закладів та учнів шкіл, які мають вади усного та писемного мовлення з використанням сучасних діагностичних методів;
 • з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей планувати і здійснювати навчально-корекційну роботу,
 • використовувати ефективні форми і засоби активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, проводити логопедичні заняття щодо усунення дислалії;
 • організовувати співрацю із педагогічними працівникамита батьками дітей;
 • надавати консультації педагогічним працівникам: вчителям, вихователям, психологам а також батькам дітей з порушенями мовлення;
 • підбирати і виготовляти дидактичний матеріал щодо розвитку зв’язного мовлення;
 • досліджувати і оцінювати ефективність впливу корекційно-відновлюваних методів та методик на мовленнєвий розвиток дітей, які мають особливі освітні потреби.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів-логопедів розрахований на 6 місяців, структурно складається з інформаційного, змістового та контрольно-узагальнюючого блоків.

 Структура курсу

 Курс включає три цілісні взаємопов’язані блоки:

 • соціально-гуманітарний (підготовка з філософії освіти, соціології, нормативно-правового забезпечення освіти, українознавства, безпеки життєдіяльності);
 • професійний (ознайомлення з сучасними освітніми технологіями, положеннями дидактики, педагогічної та вікової психології)
 • фаховий “Теорія і практика діагностичної та корекційної діяльності вчителя логопеда”, (ознайомлення із сучасними  досягненнями корекційної педагогіки та психології, особливостями роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, теорії та практики логопедичної роботи).

Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

 ——————————————————————————–
Також до вашого відома: