КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі музичного мистецтва

ПЕРЕДМОВАvc_myz_mustectva

Навіщо вивчати курс?

 Вивчаючи дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів музики, ви :

 • ознайомитесь із сучасною музичною дидактикою, методикою викладання музики в школі, технологіями музичного навчання учнів;
 • опрацюєте методики проведення діагностики музичних здібностей дітей, проведення практичних занять за різними видами музичної діяльності, моделювання інтегрованого уроку як уроку мистецтва;
 • освоїте методики розвитку творчих здібностей учнів засобами музики, проведення нетрадиційних уроків, тематичних позаурочних заходів;
 • підвищите професійну та мистецьку компетентність, музично-педагогічну, музично-психологічну грамотність.

Мета курсу

Підготовка педагогів-музикантів до викладання музики на якісному продуктивному творчому рівні на основі впровадження ефективних форм і методів музично-естетичного розвитку школярів, інформаційних художніх технологій, забезпечення сучасною науково-методичною інформацією, спрямованих на активізацію самостійного музично-педагогічного пізнання.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

вчителі музичного мистецтва Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікацію і мають першу або вищу кваліфікаційну категорію.

 Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • історію та перспективи розвитку галузі ”Естетична культура”,
 • історію розвитку мистецтв, їх стилі жанри;
 • концепцію художньо-естетичного виховання, основні принципи і закономірності музичної освіти;
 • інноваційні та інформаційні музично-педагогічні технології навчання та їх застосування при викладанні предметів естетичного напрямку;
 • методику музичного навчання та проведення позакласних, позашкільних заходів;
 • особливості музичної та музично-педагогічної творчості;
 • психологічні основи музичного навчання і виховання;
 • анатомо-фізіологічні особливості вікових і психологічних особливостей учнів, психологію музичних здібностей;
 • методи діагностики музичних здібностей учнів;
 • сучасні підходи до аналізу уроків музики.

Слухачі будуть вміти:

 • аналізувати, прогнозувати та вдосконалювати музично-естетичний навчально-виховний процес;
 • володіти методикою професійного самовдосконалення, вмінням розробляти моделі управління навчально-виховним процесом і враховувати досягнуті результати в практичній роботі;
 • здійснювати діагностику музичних здібностей дитини;
 • організовувати різні форми позанавчальної та позакласної художньо-естетичної діяльності школярів;
 • адаптувати науковий матеріал у навчальну інформацію в межах системи уроків;
 • розробляти необхідне навчально-методичне забезпечення уроків, проводити структурування матеріалу, систематизацію та узагальнення;
 • застосовувати ефективні технології навчання;
 • уміти виявляти причини недоліків у навчальному процесі та проводити відповідну корекцію;
 • формувати власний стиль музично-педагогічної діяльності.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів музики розрахований на 6 місяців і проходить у три етапи: очний-дистанційний-очний.

 Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно володіти:

 • навичками роботи з операційною системою Windows, з MicrosoftWord;
 • навичками роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • вмінням працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

 За консультацією Ви можете звернутись до тьютора дистанційного курсу 

Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу
logimah@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: