КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі образотворчого мистецтва

ПЕРЕДМОВАvh_obr_muztectva

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва, Ви:

 • маєте можливість самостійно опрацювати теоретичні питання та практичні роботами передбаченими програмою;
 • поглибите і вдосконалите систему фахових і загальнопедагогічних знань і умінь;
 • отримаєте важливу інформацію про нові освітні технології, сучасну методику викладання мистецьких дисциплін, проблеми формування учнівської творчості.

Мета курсу

 • обгрунтування та практичне застосування принципово нових підходів до поєднання навчально-методичної та навчально-організаційної діяльності у процесі підвищення кваліфікації;
 • формування та актуалізація нових педагогічних технологій, які базуються на якісних можливостях сучасних телекомунікацій та інформаційних систем;
 • наближення змісту освіти до потреб, що формуються на ринку праці та відбивають об’єктивні тенденції розвитку освіти і науки;
 • формування нових підходів до організації навчально-методичної діяльності, а саме: створення навчально-методичних комплексів з використанням різних носіїв інформації, у т.ч. мережевих та мультимедійних підручників, систем електронного тестування, використання відеоконференції через супутникові телекомунікації, навчання з використанням класів віддаленого доступу;
 • відпрацювання нових організаційних механізмів дистанційного навчання;
 • підготовка вчителів до викладання курсу „Образотворче мистецтво” на якісно новому рівні (активне впровадження нових форм і методів навчання, перспективних технологій);
 • розвиток творчих здібностей як умови професійного самозростання;
 • самостійне оволодіння професійними вміннями;
 • формування духовної культури;
 • поглиблення професійної компетентності.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

вчителі образотворчого мистецтва Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікацію і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

 Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі знатимуть:

 • напрями удосконалення змісту і структури шкільної освіти в галузі образотворчого мистецтва;
 • принципи й прийоми проведення наукових досліджень та методичної роботи;
 • методику аналізу та оцінювання творчих робіт учнів;
 • вимоги та методики оцінювання практичних робіт учнів;
 • принципи виготовлення, систематизації дидактичного матеріалу та вимоги до наочності;
 • основи здійснення самоаналізу результативності діяльності;
 • методику підготовки та написання рефератів, рецензій, анотацій, аналізів підручників і програм;
 • сучасні методи навчання на заняттях з мистецьких дисциплін, новітні освітні технології;
 • сутність, структуру і вимоги до нових фахових програм і підручників;
 • вимоги до авторського (колективного) творчого проекту.

Слухачі вмітимуть:

 • розробляти необхідне навчально-методичне забезпечення уроків (структурно-логічні схеми, комп’ютерні навчальні програми, наочні посібники, тести);
 • застосовувати ефективні технології навчання;
 • реалізовувати концептуально нові підходи для реалізації програмних вимог;
 • володіти прийомами розвитку творчих здібностей учнів;
 • уміти здійснювати методичний відбір і розробку педагогічної інформації, планувати її;
 • уміти виявляти причини недоліків у навчальному процесі та проводити відповідну корекцію;
 • володіти методами позитивного впливу на дітей та управління дитячим колективом;
 • сприяти самовихованню, самоосвіті, самореалізації та саморозвитку учнів;
 • розробляти навчальний та методичний матеріал, посібники, рекомендації для вчителів та учнів;
 • насичувати навчально-виховний процес психолого-педагогічним змістом (спільна пошукова пізнавальна активність, проблемно-діалогічні форми, застосування особистісно-зорієнтованих технологій та ін.);

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів зі спеціальності “Образотворче мистецтво” розрахований на 6 місяців, структурно складається з інформаційного, змістового та контрольно-узагальнюючого блоків.

 Що необхідно для участі в курсі?

 Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Власова Валерія Гаврилівна, методист відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу
vlasovavg@ukr.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: