КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі обслуговуючої праці

ПЕРЕДМОВАvh_obsl_praci

Навіщо вивчати курс?

  Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Трудове навчання”, Ви маєте можливість:

 • самостійно поглибити та закріпити теоретичні фахові знання;
 • формування практичних умінь та навичок, пов’язаних з педагогічною, методичною діяльністю й пошук ефективних методів навчання і виховання школярів;
 • формування здатності працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, сучасного дидактичного матеріалу, змісту і форм навчання.

 Мета курсу

 • підвищення рівня професіоналізму, розвиток інтелектуальних і творчих можливостей, підвищення рівня загальної культури;
 • опрацювання складних теоретичних і методичних питань з обслуговуючої праці;
 • формування сучасних поглядів на особливості підготовки, організації та проведення занять з обслуговуючої праці;
 • ознайомлення з інформаційно-комунікативними технологіями та можливостями використання комп’ютерних програм при викладанні обслуговуючої праці.

Що будуть знати і вміти слухачі? 

Слухачі будуть знати:

 • методику педагогічних досліджень;
 • ефективні форми, методи організації навчально-виховного процесу;
 •  загальноосвітні процеси в трудовому навчанні, як суспільному явищі;
 • інноваційні технології в педагогіці, психології, трудовому навчанні.

 Слухачі будуть вміти:

 • вести навчально-методичну роботу у школі, місті, районі, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження інноваційних технологій з трудового навчання та виховання;
 • робити самоаналіз результатів своєї педагогічної діяльності, прогнозувати перспективу навчально-виховного процесу;
 • досконало володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, новими техніками обробки матеріалів, забезпечуючи високу результативність, якість праці;
 • розробляти альтернативні шкільні програми, підручники, посібники рекомендації, статичні і динамічні моделі, збірники, зразки виробів декоративно-прикладного мистецтва, ескізи, технічні і технологічні креслення, технологічні карти, інструкції.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Трудове навчання” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

При роботі з даним курсом необхідно мати:

 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

 • учителі обслуговуючої праці Київської області та інших регіонів України, які мають першу або вищу кваліфікаційну категорію та не можуть підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьюторів курсу

Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу методики викладання трудового навчання й технологій
baschenko@bigmir.net

Мельничук Наталія Михайлівнавикладач кафедриприродничо-математичних дисциплін та технологій
mel_nat@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: