КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі основ здоров’я

ПЕРЕДМОВАvh_osnov_zdor

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів основи здоров’я, Ви:

 • удосконалите фахові знання з предмета “Основи здоров’я;
 • підвищите рівень наукових знань та фахової майстерності щодо інноваційних підходів до навчання основ здоров’я (активне впровадження нових форм і методів навчання);
 • ознайомитесь із сучасною концепцією здоров’я і безпеки та принципами навчання здорового способу життя;
 • удосконалите методику формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я як найважливішої цінності людства;
 • удосконалите свою педагогічну майстерність та компетентність шляхом оволодіння сучасними педагогічними методиками, технологіями та прийомами;
 • поглибите психолого-педагогічні та методологічні знання щодо навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок.

Мета курсу

 • є підвищення рівня фахової майстерності вчителів щодо викладання основ здоров’я на якісно новому рівні, формування культури здорового способу життя.
 • спонукати до розвитку творчого потенціалу кожного вчителя, його інтелектуального і загальнокультурного рівнів;
 • вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук.

Користувачами дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Основи здоров’я” можуть бути:

 • вчителі основ здоров’я, біології, географії Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікацію за дистанційною формою навчання і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • напрями удосконалення змісту і структури шкільної освіти;
 • концепцію шкільної освіти, сучасні технології навчання;
 • методики диференційованого навчання;
 • методологію використання теорій, законів та положень для формування розуміння наукової картини світу;
 • методику підготовки індивідуальних та групових учнівських проектів;
 • основні методики викладання предмета основи здоров’я на високому науковому рівні;
 • новітні досягнення педагогічної наук.

Слухачі будуть вміти:

 • формувати ключові, предметні та загальнопредметні компетентності;
 • формувати активну життєву позицію та патріотичне ставлення до своєї країни, її народу та природних багатств;
 • виробляти й розвивати в учнів загально-навчальні та спеціальні вміння;
 • готувати індивідуальні завдання репродуктивного, продуктивного і творчого характеру для контролю та оцінювання НДУ;
 • вивчати і творчо використовувати елементи передового досвіду навчання з предмета;
 • розробляти методичні матеріали з актуальних тем на допомогу колегам, проводити відкриті заняття, творчий звіт щодо результатів діяльності;
 • здійснювати планування навчальної та методичної роботи, самоаналіз результатів діяльності, прогнозування перспектив навчально-виховного процесу і визначення напрямів професійного самовдосконалення;
 • формувати науковий світогляд учнів у процесі вивчення предмета основи здоров’я;
 • критично використовувати досягнення педагогічної і психологічної науки та передового педагогічного досвіду;
 • вести дослідницьку роботу;
 • узагальнювати власний досвід роботи, творчо захищати свої досягнення.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вчителів основ здоров’я розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • наявність комп’ютера із встановленими операційною системою Windows та будь-яким браузером;
 • уміння працювати в мережі Інтернет.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьюторів курсу

Матущенко Тетяна Антонівна, завідувач відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я

tmatyschenko@ukr.net

Очкало Вікторія Василівна, методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я

o4kalo@uk.net

——————————————————————————-

Також до вашого відома: