КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі початкових класів

ПЕРЕДМОВАvh_poh_kl

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи даний дистанційний курс, Ви  ознайомитесь із:

 • актуальними питаннями дидактики та вікової психології молодших школярів;
 • методикою викладання основ наук;
 • особливостями  організації та проведення навчальних занять, що входять до варіативної складової  навчального плану;
 • інноваційними технологіями навчання в початковій школі;
 • методиками вивчення індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів;
 • нормативно-правовим забезпеченням, що регламентує діяльність  початкової школи.

Мета курсу

 • розвивати професійні вміння вчителя початкових класів, його готовність до впровадження нетрадиційних підходів організації навчально-виховного процесу, моделювання навчальних занять з використанням інноваційних технологій навчання, реалізації індивідуальної траєкторії розвитку кожної особистості;
 • вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук;
 • підвищувати рівень загальної, психолого-педагогічної, емоційно-комунікативної та ефективно-творчої культури педагога-дослідника.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати про:

 • шляхи оновлення змісту початкової освіти відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Концепції загальної середньої освіти;
 • методологію переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості дитини;
 • методику організації педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку, навчання та виховання молодшого школяра;
 • механізми розробки авторських програм, підручників, посібників, рекомендацій тощо.
 • методики проектування та прогнозування розвитку особистості молодшого школяра

Слухачі будуть вміти:

 • здійснювати індивідуально-диференційований, особистісно орієнтований підхід до навчання, розвитку, виховання молодшого школяра;
 • прогнозувати ефективність навчально-виховного процесу та можливості особистісного розвитку школяра;
 • творчо застосовувати сучасні прогресивні педагогічні технології організації навчально-виховного процесу;
 • визначати шляхи переходу від рівня майстерності до власне новаторського рівня.

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Початкове навчання” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний, дистанційний, очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:

вчителі початкових класів Київської області та інших регіонів України,  які мають  І або вищу кваліфікаційну категорію.

Що необхідно для навчання за дистанційною формою?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, Microsoft Office (Word, Excel…)
 • навички роботи в Інтернеті, з електронною поштою
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

Консультації можна отримати, звернувшись до тьюторів курсу

Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової освіти
tkach_love@bigmir.net
——————————————————————————–
Також до вашого відома: