КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі природознавства

ПЕРЕДМОВА90093751

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Природознавство”, Ви:

 • ознайомитеся з комплексом підходів (діяльнісним, особистісно зорієнтованим, компетентнісним) щодо реалізації Державного стандарту у процесі навчання природознавства;
 • опрацюєте складні теоретичні питання згідно з різними темами, які включені до нової навчальної програми;
 • поглибите знання з найактуальніших досягнень та проблем природничої науки;
 • зможете сформувати сучасні погляди на особливості підготовки, організації та проведення навчальних занять з природознавства;
 • опрацюєте питання реалізації принципу національно-патріотичного виховання школярів на уроках природознавства;
 • освоїте методики застосування у практичній діяльності вчителя проблемно-пошукового та особистісно орієнтованого підходів.

Мета курсу

 • активне впровадження вчителями нових прийомів і методів навчання природознавства відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • формування цілісного бачення процесів, що відбуваються у природі та суспільстві;
 • розширення методичного діапазону знань вчителів природознавства, збагачення їх творчого потенціалу;
 • забезпечення новою інформацією.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

 • вчителі природознавства Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікації за дистанційною формою навчання і мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • основні положення сучасної природничої науки
 • інноваційні технології навчання природознавства
 • принципи та прийоми проведення методичних та наукових досліджень

Слухачі будуть вміти:

 • критично використовувати досягнення педагогічної та психологічної науки
 • вести методичну і дослідницьку роботу
 • брати участь у розробці альтернативних програм, рекомендацій, посібників

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Природознавство” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

 

Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, Microsoft Office
 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Совенко Валерій Володимирович, завідувач відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства
sovenkovv@ukr.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: