КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі зарубіжної літератури

ПЕРЕДМОВАvh_zaryb

Навіщо вивчати курс?

Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Зарубіжна література”, Ви ознайомитесь:

 • із сучасними технологіями, особливостями розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, психологічним розвитком та формуванням особистості школяра;
 • із актуальними проблемами  методики викладання зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти та спеціалізованих навчальних закладах;
 • з новими перспективними формами проведення навчальних занять;
 • із особливостями роботи вчителя з літературнообдарованими дітьми.

Мета курсу

 • забезпечення новою інформацією з основ педагогіки, психології, методики викладання зарубіжної літератури літератури;
 • підвищення рівня кваліфікації вчителів зарубіжної літератури на основі дистанційних технологій (самостійне вивчення та активне впровадження нових інноваційних технологій, методів та прийомів навчання зарубіжної літератури; формування власного бачення викладання курсу зарубіжної літератури);
 • розширення методичної палітри вчителів зарубіжної літератури, розвитку їхнього творчого потенціалу.

Користувачами дистанційного курсу  можуть бути:

вчителі зарубіжної літератури Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити свою кваліфікацію та майстерність вчителя-словесника

 Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:

 • наукові основи методики викладання зарубіжної літератури;
 • науково-методичні концепції, ідеї, інноваційні технології навчання;
 • найбільш перспективні вітчизняні й зарубіжні досягнення в галузі наук психолого-педагогічного циклу;
 • інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу і досконало володіти ними;
 • базові науково-методичні основи створення підручників, посібників, авторських програм і авторських шкіл.

Слухачі будуть вміти:

 • досконало володіти механізмом впровадження інноваційних освітніх технологій у практику роботи;
 • розробляти програми факультативних занять, альтернативні шкільні програми, елективні курси, експериментальні програми та брати участь у розробці рекомендацій, посібників, підручників;
 • робити самоаналіз результатів  діяльності, прогнозувати перспективу навчально-виховного процесу і визначати напрями професійного самовдосконалення;
 • організовувати навчальну та науково-дослідницьку роботу учнів.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Зарубіжна література” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

 Що необхідно для участі в курсі?

Необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою  Microsoft Office
 • навички роботи в Інтернеті, з електронною поштою
 • можливість працювати в Інтернеті протягом 4-6 годин на тиждень
 • власну поштову скриньку

Консультації можна отримати, звернувшись до тьютора курсу

Химера Наталія Володимирівнаметодист відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури
him_nat@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: