КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вчителі технічної праці

ПЕРЕДМОВАvh_texn_praci

Навіщо вивчати курс?

 Вивчаючи дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності “Трудове навчання”, Ви маєте можливість:

 • самостійно оволодіти  сучасними  методичними технологіями викладання  предмета, комп’ютерними  освітніми  програмами,  Інтернетом;
 • опрацювати складні теоретичні і методичні питаня з технічної праці;
 • формування  сучасних поглядів на особливості підготовки, організації та проведення занять з технічної праці;
 • ознайомлення із інформаційно-комунікативними технологіями та можливостями використання комп’ютерних програм при викладанні технічної праці.

 Мета курсу

 • підвищення рівня професіоналізму, розвиток інтелектуальних і творчих можливостей, підвищення рівня загальної культури;
 • опрацювання складних теоретичних і методичних питань з технічної праці;
 • формування сучасних поглядів на особливості підготовки, організації та проведення занять з технічної праці;
 • ознайомлення з інформаційно-комунікативними технологіями та можливостями використання комп’ютерних програм при викладанні технічної праці.

Що будуть знати і вміти слухачі? 

Слухачі будуть знати:

 • методику педагогічних досліджень;
 • ефективні форми, методи організації навчально-виховного процесу;
 •  загальноосвітні процеси в трудовому навчанняі, як суспільному явищі;
 • інноваційні технології в педагогіці, психології, трудовому навчанні;

 Слухачі будуть вміти:

 • вести навчально-методичну роботу у школі, місті, районі, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження інноваційних технологій з трудового навчання та виховання;
 • робити самоаналіз результатів своєї педагогічної діяльності, прогнозувати перспективу навчально-виховного процесу;
 • досконало володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, новими технологіями обробки матеріалів, забезпечуючи високу результативність, якість праці;
 • розробляти альтернативні шкільні програми, підручники, посібники рекомендації, статичні і динамічні моделі, збірники, зразки виробів декоративно-прикладного мистецтва, ескізи, технічні і технологічні креслення, технологічні карти, інструкції.

Терміни навчання

Дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Трудове навчання” розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний.

Що необхідно для участі в курсі?

При роботі з даним курсом необхідно мати:

 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути: 

 • учителі технічної праці Київської області та інших регіонів України, які мають І або вищу кваліфікаційну категорію та не можуть підвищувати свою кваліфікацію за очною формою навчання.

Консультації можна отримати,звернувшись до тьюторів курсу

Сацюк Олена Іванівназавідувач відділу методики викладання трудового навчання й технологій
baschenko@bigmir.net

Мельничук Наталія Михайлівна, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій
mel_nat@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: