КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Вихователь дитячих будинків (гуртожитків)

ПЕРЕДМОВАvuxov_dut_bud_shkil_internat

Навіщо вивчати курс?

 Вивчаючи даний дистанційний курс, Ви отримаєте можливість:

 • ознайомитись із методикою колективного творчого виховання;
 • організовувати змістовне дозвілля дітей, використовуючи активні форми та методи роботи;
 • планувати роботу на засадах проективної педагогіки;
 • вивчати та впроваджувати у практику роботи закладу перспективний педагогічний досвід, аналізувати та узагальнювати власний досвід роботи, готувати напрацьовані методичні матеріали до друку;
 • творчо застосовувати у практичній діяльності інноваційні виховні технології, нетрадиційні підходи до організації позакласної виховної роботи.

Мета курсу 

 • ознайомити слухачів із нормативно-правовим забезпеченням виховного процесу в умовах дитячого будинку (гуртожитку);
 • ознайомити із методикою організації та проведення тренінгу;
 • навчити слухачів використовувати сучасні підходи до організації виховної роботи в умовах дитячого будинку (гуртожитку);
 • ознайомити із формами організації позакласної виховної роботи, нетрадиційними підходами до проведення вікторин та технологіями їх застосування у практиці роботи дитячого будинку (гуртожитку), організацією учнівського самоврядування та формування лідерських якостей підлітків;
 • навчити врахувати індивідуально-типологічні особливості школярів у навчально-виховному процесі;
 • ознайомити із методами психолого-педагогічного впливу у профілактиці зловживання психоактивними речовинами;
 • навчити вирішувати кризові ситуації у дитячому будинку (гуртожитку);
 • ознайомити із причинами та формами порушень поведінки підлітків;
 • ознайомити із особливостями захисту прав неповнолітніх.

Користувачами даного дистанційного курсу можуть бути:

 Вихователі дитячих будинків (гуртожитків) Київської області та інших регіонів України, які бажають підвищити кваліфікацію та мають І або вищу кваліфікаційну категорію.

Що будуть знати і вміти слухачі?

Слухачі знатимуть:

 • сучасні підходи до планування та організації виховної роботи в умовах дитячого будинку (гуртожитку) із врахуванням нормативно-правового забезпечення;
 • особливості використання ефективних форм і методів організації виховної роботи в умовах дитячого будинку (гуртожитку);
 • умови та напрями ефективної співпраці вихователя дитячого будинку (гуртожитку)  із вихованцями;
 • методи психологічного впливу на підлітків з метою профілактики негативних проявів поведінки;
 • шляхи збереження і зміцнення здоров`я вихованців в умовах дитячого будинку (гуртожитку).

Слухачі вмітимуть:

 • планувати роботу вихователя дитячого будинку (гуртожитку);
 • використовувати ефективні форми і методи виховної роботи;
 • впроваджувати ігрові форм роботи у практику дитячого будинку (гуртожитку);
 • організовувати учнівське самоврядування в умовах дитячого будинку (гуртожитку);
 • вирішувати кризові ситуації в умовах дитячого будинку (гуртожитку);
 • організовувати і проводити тренінгові заняття, використовувати у роботі активні методи виховної роботи;
 • захищати права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення фахової кваліфікації вихователів дитячого будинку (гуртожитку) розрахований на 6 місяців, структурно складається з інформаційного, змістового та контрольно-узагальнюючого блоків.

Курс включає три цілісні взаємопов’язані модулі:

 • соціально-гуманітарний (підготовка з філософії освіти, соціології, нормативно-правового забезпечення освіти, українознавства, безпеки життєдіяльності);
 • професійний (ознайомлення з сучасними освітніми технологіями, положеннями дидактики, педагогічної та вікової психології);
 • фаховий (ознайомлення з особливостями організації виховної роботи в умовах дитячого будинку (гуртожитку)).

Що необхідно для участі в курсі?

Для проходження навчання необхідно мати:

 • навички роботи з операційною системою Windows, з Microsoft Word;
 • навички роботи в мережі Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в мережі Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

Консультації можна отримати, звернувшись до тьюторів курсу

Маковкіна Наталія Олександрівна, завідувач відділу практичної психології і соціальної роботи
dfn_vuhovatel@ukr.net
Дерій Олена Василівна, методист центру підтримки інклюзивної освіти
deriy_lena@bigmir.net

——————————————————————————–
Також до вашого відома: